Naar inhoud
Gemeente Mol

Erfpachtovereenkomst vzw Mol Tennis Club verlengd

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 26 september 2012

Het gemeentebestuur heeft beslist om de erfpachtovereenkomst met vzw Mol Tennis Club te verlengen met een periode van tien jaar. De gemeenteraad heeft in de zitting van september deze verlenging goedgekeurd. De nieuwe erfpachtovereenkomst loopt tot 13 november 2021.

Op 13 november 1984 verleende de gemeente een erfpacht aan de vzw Mol Tennis Club op een stuk grond gelegen in Heidehuizen aan de Belsebaan, voor een termijn van 27 jaar. Omdat de samenwerking met de vzw Mol Tennis Club in het verleden zonder problemen verliep, verlengt het gemeentebestuur de overeenkomst opnieuw met tien jaar. De totale huidige en toekomstige erfpachtvergoeding voor alle terreinen bedraagt 150 euro per jaar, 5-jaarlijks te indexeren. De erfpachtovereenkomst wordt verlengd onder dezelfde voorwaarden. 

Meer info: patrimonium, 014 33 08 35, landmeter@gemeentemol.be