Naar inhoud
Gemeente Mol

Kruispunt Markt - Martelarenstraat - Nieuwstraat open vanaf maandag 9 september

Martelarenstraat
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 6 september 2019

Het kruispunt Markt - Martelarenstraat - Nieuwstraat gaat op maandag 9 september om 7 uur opnieuw open. De openstelling werd noodgedwongen een week uitgesteld omdat draagkrachttesten aantoonden dat de fundering onvoldoende sterk was. Intussen is de draagkracht voldoende groot waardoor de asfalteringwerken en het aanbrengen van de wegmarkeringen tijdig kunnen gebeuren. De Vennestraat en de Rode-Kruislaan blijven nog afgesloten.

Aansluitend op de opening start de aannemer met de tweede fase van de werken waardoor zowel de Vennestraat als de Rode-Kruislaan afgesloten blijven. Het zwembad en de sporthal blijven uitsluitend bereikbaar via De Biststraat en dus niet via de Molderdijk en de Kleinendijk.

Waarom werken?
De afgelopen maanden werkte een aannemer in opdracht van Fluvius aan een stukje warmtenet tussen de hoek Vennestraat – Martelarenstraat en de tijdelijke verwarmingsinstallatie op parking Den Uyt.

Rode-Kruislaan en Vennestraat blijven afgesloten
De aannemer maakt in de komende maanden een aansluiting van het nieuw aangelegde tracé onder het kruispunt naar het bouwproject op de hoek van de Vennestraat – Martelarenstraat. Daarom blijft de Vennestraat nog tot begin oktober afgesloten ter hoogte van de werfzone.

Daarnaast sluit de aannemer het tracé aan op de tijdelijke installatie op parking Den Uyt, waardoor ook de Rode-Kruislaan tot aan de Rivierstraat afgesloten blijft tot eind november. Tijdens het uitvoeren van boringen onder de Molse Nete vanaf 9 september wordt ook het overige gedeelte van de Rode-Kruislaan werfzone.

Zwembad en sporthal bereikbaar via De Biststraat
De komende maanden zijn zwembad Vita Den Uyt en sporthal Den Uyt altijd bereikbaar via De Biststraat. De parking tussen het zwembad en de sporthal blijft ten allen tijde toegankelijk. Uiteraard blijft parking Rivierstraat ook ter beschikking van sporters en zwemmers. We zorgen voor een veilige verbinding voor voetgangers en fietsers van op beide parkings naar de sporthal en het zwembad.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 82, verkeersdienst@gemeentemol.be