Werking ‘Project M.’ van jeugdhuis Tydeeh ook de komende 4 jaar verzekerd!

Gepubliceerd op  vrijdag 17 november 2023 om 9.34 uur

Goed nieuws! Jeugdhuis Tydeeh kan ook de komende 4 jaar ‘Project M.’ verderzetten. Het ingediende subsidiedossier kreeg van de Vlaamse overheid het maximale bedrag toegekend. Project M. biedt jongeren een plaats voor hun creatieve uitspattingen, artistieke dromen of ondernemende ideeën en vragen. 

Project M. is het bovenlokaal project van jeugdhuis Tydeeh dat zich richt op artistieke expressie, sociale cohesie en ondernemingszin bij jongeren van 15 tot 30 jaar. Jongeren krijgen bij Project M. ondersteuning door te informeren, exposeren, organiseren, connecteren, faciliteren en experimenteren. Dit kan op maat, in groep of individueel.

Subsidiedossier

In 2023 konden geprofessionaliseerde open jeugdwerkinitiatieven zoals jeugdhuis Tydeeh opnieuw een subsidiedossier indienen bij de Vlaamse overheid voor 4 jaar aan werkingssubsidies. Het dossier moest inspelen op de prioriteiten van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid, in het bijzonder artistieke expressie, ondernemerszin en sociale cohesie met de omgeving stimuleren.

Onderzoeksfase en opmaak

Voor de opmaak van het subsidiedossier ging jeugdhuis Tydeeh ten rade bij de jongeren zelf. Daarna volgde een periode van schrijven, nalezen, boekhouding, budgettering en het indienen van het dossier. Het departement jeugd nam het subsidiedossier onder de loep en koos welke initiatieven hoeveel geld kregen. Al het voorbereidende werk loonde, want jeugdhuis Tydeeh kreeg het maximale bedrag toegekend.

Prioriteiten jeugd- en kinderrechtenbeleid

Hierbij enkele voorbeelden hoe jeugdhuis Tydeeh inspeelt op de prioriteiten van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid:

> Artistieke expressie: de projecten focussen op een combinatie van creatie, presentatie, beleving en educatie zoals:

  • Artistieke workshops (zeefdruk, keramiek, DJ, schilderen, …)
  • Trajecten in samenspraak met (boven)lokale partners (Gemeenschapsinstelling De Kempen, Academie Muziek en Woord, Cultuurcentrum Mol, dienst jeugd en sport, …)

> Ondernemerszin: hierbij gaat de aandacht naar competentieontwikkeling, trajecten rond specifieke maatschappelijke thema’s en het begeleiden van jongeren zoals bijvoorbeeld:

  • Workshops en trajecten voor jonge ondernemers (s.maakzin, storytelling, business model canvas, prijszetting,…)
  • Ondersteuning individueel of in groep

> Sociale cohesie (samenhang): de focus ligt op acties in de publieke ruimte of sociale acties rond thema’s die belangrijk zijn voor de jongeren en hun omgeving. De activiteiten komen de sociale, culturele en politieke ontwikkeling bij jongeren ten goede. Enkele voorbeelden zijn:

  • Lezingen rond relevante maatschappelijke thema’s
  • Projecten in en buiten de gemeentegrenzen waarbij we jongeren van verschillende lagen in de samenleving willen activeren

Meer weten over de initiatieven van Project M.?

Al eens een creatieve workshop willen volgen of geven? Ben je een startende ondernemer maar wil je wat meer info over prijszetting? Met die vragen kan je bij de projectmedewerkers terecht.

Meer info: jeugdhuis Tydeeh, 014 32 12 83, info@tydeeh.be, www.tydeeh.be