Wegenwerken Centrum West van start op maandag 3 oktober: herbekijk presentatie

Gepubliceerd op  dinsdag 27 september 2022 om 11.54 uur

Op maandag 26 september organiseerde het gemeentebestuur samen met Pidpa en aannemer DCA een bewonersvergadering voor de bewoners van Markt, Collegestraat, Vennestraat en Schansstraat. Deze straten maken deel uit van fase 1 en 2 van Centrum West. Vergadering gemist? Via www.gemeentemol.be/centrumwest vind je de presentaties van het gemeentebestuur, DCA en Pidpa.

Het volledige project omvat de Collegestraat, Vennestraat, Schansstraat (deel tussen Collegestraat en Edmond van Hoofstraat), Gasstraat, Asstraat, Gasthuisstraat en Sint-Pieterstraat (deel tussen Adolf Reydamslaan en Rondplein).  Om de hinder voor de bewoners te beperken, is de volledige opdracht opgedeeld in vijf verschillende fases. Er wordt gestart in de Collegestraat, op het kruispunt met de Markt.

Fase 1 en 2
Fase 1 richt zich op de Collegestraat, tussen Markt en het kruispunt met de Schansstraat. Dit neemt ongeveer 4 à 5 maanden in beslag, onder voorbehoud van onvoorziene werfomstandigheden. Vervolgens verhuizen de werken naar de Vennestraat en Schansstraat. Ook het verbindingsstraatje tussen de Gasstraat en de Vennestraat en de Collegestraat (tussen Schansstraat en Gasthuisstraat) komen dan aan bod.  Deze fase neemt volgens de planning 6 à 8 maanden in beslag. In beide fases voorziet onze verkeersdienst een omleiding voor het autoverkeer via Markt en Martelarenstraat.

Aangename en verkeersveilige woonbuurt
In 2017 werkten we tijdens een participatietraject nauw samen met een groep enthousiaste buurtbewoners om de krijtlijnen voor het project uit te tekenen. De buurtbewoners kozen resoluut voor een aangename woonomgeving met absolute prioriteit voor veilige fietsvoorzieningen. Deze belevingsvolle woonomgeving combineren we met voldoende parkeerplaatsen.

Zo werd toen eveneens beslist om het eenrichtingsverkeer te behouden. Deze aangepaste verkeerscirculatie ontmoedigt sluipverkeer doorheen de buurt. Ook het invoeren van de blauwe parkeerschijf in combinatie met de optie op een bewonerskaart, kreeg van de bewoners groen licht. Dit aangepaste parkeerregime werd begin 2022 ingevoerd.

Fietsveiligheid
Drie straten krijgen een volledige herinrichting als fietsstraat: de Collegestraat (deel tussen Markt en Gasthuisstraat), Vennestraat en Schansstraat. Deze straten sluiten aan op de fietsverbindingen tussen de verschillende secundaire scholen in het Centrum, Millegem, Achterbos, Ezaart en de fietstunnels ter hoogte van de Zuiderring. Dit betekent dat in deze straten een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur geldt. Fietsers rijden centraal op de rijbaan en mogen door auto’s niet voorbij gestoken worden. Naast de fietsstraten voorzien we ook voor de Asstraat en een deel van de Gasstraat en de Sint-Pieterstraat een fietsvriendelijke inrichting. Tenslotte omvat het project ook de aanleg van een fietsveilige aansluiting van de Collegestraat en Sint-Pieterstraat met de Jakob Smitslaan.

Kruispunten, oversteekplaatsen én groen

  • Om de snelheid van het verkeer te doen dalen en de kruispunten beter aan te duiden, krijgen drie kruispunten in de buurt een verhoogde aanleg en een ander materialengebruik. Het gaat om de kruispunten van de Collegestraat met de Gasstraat/Gasthuisstraat en de Collegestraat met de Vennestraat/Schansstraat. Ook het kruispunt Gasstraat met de Asstraat wordt verhoogd aangelegd.
  • Ter hoogte van de ingang van het Boulevardpark en woonzorgcentrum Witte Meren in de Collegestraat richten we een verhoogde oversteekplaats in. Datzelfde geldt voor de toegang tot Sint-Lutgardis in de Vennestraat. Deze verhoogde oversteekplaatsen vertragen het verkeer.
  • Het huidige aanwezige groen in verschillende straten met veel zieke bomen en storende vruchten vervangen we door nieuwe onderhoudsvriendelijke bomen. Deze zorgen voor eenheid in de buurt en zijn volledig verzoenbaar met de toekomstige parkeer- en fietsvoorzieningen.

Ondergrondse werken
Ook ondergronds staat er heel wat te gebeuren. Het verouderde gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gloednieuwe riolering met gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. Het regenwater wordt afgevoerd met poreuze infiltratiebuizen. Hierdoor kan al zo veel mogelijk regenwater ter plaatse in de grond sijpelen. Het overige regenwater vloeit af naar de Molse Nete. De aanleg van een gescheiden rioolstelstel gaat voor de inwoners gepaard met een afkoppelingsverplichting.

Fluvius maakt van deze werken gebruik om het ondergronds warmtenet verder uit te breiden. Op dit moment ligt er al een beperkt warmtenet ter hoogte van parking Den Uyt om het zwembad te verwarmen. Dit loopt via de Rode-Kruislaan en de Martelarenstraat naar de Vennestraat. Dit warmtenet wordt nu verder uitgebreid via de Vennestraat en Collegestraat richting Gasthuisstraat en een stukje Edmond van Hoofstraat (tussen Gasthuisstraat en Schansstraat). De uitbreiding van dit warmtenet richt zich op grote verbruikers en niet op particulieren.

Timing en fasering
Om de impact van de wegenwerken te beperken, worden deze uitgevoerd in verschillende fasen. Zo voorzien we vijf fasen. De totale tijdsduur wordt geraamd op een tweetal jaar. Samen met de aannemer proberen we zo goed mogelijk te communiceren over het verloop van de werken. In de buurt verspreiden we stapsgewijs bewonersbrieven. Na fase 1 en 2 volgt er nog een fysieke bewonersvergadering om de volgende fasen te bespreken. We publiceren alle beschikbare informatie op www.gemeentemol.be/centrumwest.

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur