Waar is in de gehuchten nog woonverdichting mogelijk? Kom naar één van de infoavonden

Gepubliceerd op  donderdag 28 maart 2024 om 7.56 uur

Maandagavond 25 maart keurde de gemeenteraad de dichtheidsvisie en het woonzoneringsplan goed binnen het project ‘Ademruimte in MooiMol’. Op dinsdagavond 23, woensdagavond 24 en donderdagavond 25 april organiseert het gemeentebestuur infoavonden over het project. Concreet presenteren we voor de verschillende gehuchten het woonzoneringsplan met de bijhorende verdichtingsmogelijkheden. Iedere avond komen drie tot vier specifieke gehuchten aan bod. Het woonzoneringsplan bepaalt op perceelniveau de mogelijkheid om al dan niet te kunnen verdichten met bijvoorbeeld appartementen, geschakelde woningen of andere vormen van meergezinswoningen. De volgende vraag staat centraal: op welke manier creëren we in onze gemeente de komende decennia voldoende mogelijkheden om te wonen, zonder onze open groene ruimte op te offeren? Verder geven we bijkomende informatie over de manier waarop we het Mols Bos de komende jaren willen versterken.

Na een uitgebreid informatie- en participatietraject onder de noemer ‘Ademruimte in MooiMol’ keurde de gemeenteraad op maandag 25 maart het zogeheten woonzoneringsplan goed.

Hoe slim verdichten?
Volgens de laatste voorspellingen moet onze gemeente tegen 2040 onderdak bieden aan maar liefst 2.000 extra gezinnen. De almaar kleiner wordende huishoudens en oudere inwoners hebben nood aan kleine woongelegenheden vlakbij voorzieningen zoals winkels, dokterspraktijken en het openbaar vervoer, veilig verbonden met de open ruimte. De nood aan bijkomende woonruimte betekent dat er slim moet gerenoveerd en gebouwd worden.

Het plan bepaalt voor de verschillende gehuchten – met uitzondering van Postel – op welke specifieke percelen er nog verdichting mogelijk is, bijvoorbeeld door appartementen, geschakelde woningen of andere vormen van meergezinswoningen. Op andere plaatsen beperken of vermijden we de groei van het aantal wooneenheden per perceel, zodat we de open ruimte kunnen behouden of zelfs versterken. Verder geeft het plan richtlijnen om kwalitatief en gevarieerd te verdichten zodat dit – bijvoorbeeld door extra groene publieke ruimte of trage verbindingen – ook een mooie meerwaarde biedt voor de onmiddellijke omgeving.

Infoavonden per gehucht
Om iedereen grondig te informeren, organiseren we drie infoavonden, telkens voor een cluster van drie of vier gehuchten. We starten telkens om 19 uur met een presentatie. Na de pauze krijg je de kans om vragen te stellen. Vragen over individuele percelen kunnen we op deze avonden niet beantwoorden. Je krijgt de kans om hiervoor een afspraak te maken.

  •   Voor Achterbos, Donk en Sluis

Wanneer? Dinsdag 23 april

Waar? Parochiecentrum Ten Aerenkorf, Achterbos 76

  •   Ginderbuiten, Rauw, Gompel en Wezel

Wanneer? Woensdag 24 april

Waar? Ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71

  •   Millegem, Ezaart en Heidehuizen

Wanneer? Donderdag 25 april

Waar? Miloheem, Milostraat 13

Je krijgt via op de infoavonden dus concrete antwoorden op onder andere volgende vragen:

  •  Op welke manier mag je in deze gehuchten nog verkavelen?
  •  Waar bouwen we in gehucht appartementen en waar niet?
  •  Waar mag je eventueel nog verdichten en waar niet?

Versterking Mols Bos 
Het Mols Bos bestaat uit verschillende bosgebieden op de centrale landrug die onze gemeente vormt. Het start in Sluis (De Meer) en gaat vervolgens via Galbergen naar Achterbos (Rollekens, Haaksstraat, Vijftien Kapellekens, Sint-Apollonialaan en Rooy) en Millegem (Lijsterdreef). Ter hoogte van Zelm sluit dit lintvormig bos – het Mols Bos – aan op de uitgestrekte bossen van De Bleken.

Het gemeentebestuur heeft de ambitie om dit Mols Bos maximaal te behouden en waar mogelijk nog te versterken. Dit doen we op een aantal manieren, waaronder het verbinden van de verschillende boskernen, het aanleggen van nieuwe wandelpaden, het vergroenen van het publiek domein, het aanplanten van nieuwe bospercelen en het stimuleren van een hoge boombedekking op privaat en publiek domein. Elementen van het actieplan zitten verwerkt in het woonzoneringsplan om het groene karakter van privaat domein te versterken.

Wat met het Centrum?
Het grootste deel van het Centrum is niet opgenomen in het woonzoneringsplan. De mogelijkheden tot verdichting en de bouwmogelijkheid van percelen worden hier bepaald door het RUP Centrum. De buitendelen van het Centrum die niet vervat zitten in het RUP Centrum, werden wel meegenomen in het woonzoneringsplan. Ook hiervoor ben je welkom op de infoavonden. Kijken op het kaartje naar welke infoavond je best komt voor een specifiek deel van het Centrum.

Meer info

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur