Vlaamse overheid verleent vergunning voor windturbine op bedrijfsterreinen AGC Glass Europe

Gepubliceerd op  dinsdag 20 februari 2024 om 17 uur

De Vlaamse overheid verleende een vergunning voor de bouw van een windturbine door Luminus en AGC Glass Europe. Het gaat om de vierde turbine op industriezone Berkebossen. Het gemeentebestuur gaf eind 2023 een negatief advies. Dit advies was consequent met het gemeentelijk standpunt voor een eerdere aanvraag in 2021. De Vlaamse overheid is evenwel bevoegd om al dan niet een vergunning te verlenen. De rol van het gemeentebestuur beperkt zich tot advies. De komende dagen analyseren we de motivatie van de beslissing en beslist het college van burgemeester en schepenen om al dan niet in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Eind september 2021 zette de Vlaamse regering een streep door de windturbine die begin 2021 door Luminus was aangevraagd. Luminus bleef evenwel overtuigd van de locatie en diende in het najaar van 2023 een nieuw aanvraagdossier in met een bijkomende motivering en extra studies.

Niets veranderd

Feitelijk veranderde er met deze tweede aanvraag niets aan de inplanting of de hoogte van de turbine. Het gemeentebestuur gaf een negatief advies voor de eerste aanvraag. Ook de deputatie van de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid kenden finaal geen vergunning toe.

Het gemeentelijke negatief advies werd bij deze eerste aanvraag als volgt gemotiveerd en gecommuniceerd: “Deze bijkomende vierde turbine zou bij realisatie een tiphoogte krijgen van 200 meter, wat een stuk hoger is dan de drie bestaande turbines. Dergelijke hoogte heeft een grote impact op de directe omgeving en wijkt daardoor te sterk af van de drie andere windturbines. Daarnaast heeft deze vierde turbine een negatieve visuele impact op zowel het casino (een beschermd monument) als de citéwijk (onroerend bouwkundig erfgoed). Ten slotte staat deze vierde turbine onvoldoende in lijn met het kanaal en de overige drie turbines. Dit vergroot de storende visuele impact voor de bewoners van de nabijgelegen woonwijken.”

Waarom nieuwe aanvraag?

De nieuwe aanvraag paste volgens Luminus en AGC Glass Europe binnen de maatschappelijke uitdaging om de afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen te verminderen. Daarnaast draagt de windturbine volgens Luminus en AGC bij tot het streven naar een klimaat-neutrale samenleving in 2050. Zij beoordelen de bedrijfssite van AGC Glass Europa als een geschikte locatie voor een windturbine. Dit zou de vierde zijn op het bedrijventerrein Berkebossen.

Vergunning Vlaamse overheid

Tijdens het openbaar onderzoek liepen er heel wat bezwaarschriften binnen. Ook het gemeentebestuur gaf een negatief advies. De Vlaamse overheid kwam na studie van het dossier evenwel tot de conclusie dat een windturbine op deze locatie wel een vergunning krijgt.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur