Vergunning voor renovatie Café Boulevard én nieuwbouwhotel vernietigd

Gepubliceerd op  vrijdag 15 september 2023 om 9.04 uur

De Raad voor vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de renovatie van Café Boulevard en een aanpalend nieuwbouwhotel vernietigd. Deze vergunning werd in beroep na een gunstig advies van het gemeentebestuur eind 2021 toegekend door de deputatie van de provincie Antwerpen. De Raad voor vergunningsbetwistingen stelt dat bij de beoordeling van het dossier te weinig aandacht en motivatie besteed werd aan de mogelijke schaduwhinder voor één van de buren. Het dossier verhuist nu opnieuw naar de deputatie die – al dan niet na het toevoegen van bijkomende motivatie – beslist om het project al dan niet te vergunnen.

De renovatieplannen voor Café Boulevard en de nieuwbouwplannen voor een aanpalend hotel liggen al langer op tafel. Eind 2021 gaf de deputatie van de provincie Antwerpen in beroep groen licht voor de twee onderdelen van het project. De eigenaar paste – zoals de wetgever dit toelaat – de ontwerpplannen aan om eerder geuite bekommernissen van het gemeentebestuur alsnog tegemoet te komen.

De toegekende omgevingsvergunning werd, zoals de wet voorziet, door één van de buren aangevochten bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. Deze beroepsinstantie beslist niet inhoudelijk over het dossier maar controleert of de beslissing volgens de correcte procedure én met de nodige motivatie werd genomen. 

Wat omvat het project?

Het project in de Corbiestraat bestaat uit twee grote delen. De ontwerpplannen omvatten allereerst de renovatie, omvorming en uitbreiding van het leegstaande Café Boulevard tot een restaurant en lounge. Het bestaande gebouw wordt daarbij integraal behouden – met uitzondering van een kleine achterbouw – en uitgebreid met een nieuwe achterbouw.

Daarnaast zit in het project een losstaande nieuwbouw vervat. Deze nieuwbouw met een L-vorm – voorzien in de vroegere tuinzone - wordt ingericht als hotel. Aanvankelijk telde het project 25 kamers en 12 studio’s. Tijdens de procedure werd dit aangepast naar 25 kamers en 12 hotelsuites, aangezien het gemeentebestuur absoluut geen permanente bewoning wenst. Op het gelijkvloers voorzien de plannen een bar en een ontbijtruimte.

Het ingediende project telt in totaal 23 parkeerplaatsen, waarvan 21 ondergronds en 2 bovengronds voor ‘Kiss & Ride’.

Verloop van de procedure

  • Groen licht voor renovatie en omvorming

Na een analyse van de bezwaarschriften en een studie van het dossier besloot het college van burgemeester en schepenen dat de renovatie, uitbreiding en herbestemming van Café Boulevard naar renovatie en lounge vergund wordt. Deze vergunning ging gepaard met specifieke voorwaarden om het erfgoedkarakter van het gebouw maximaal te bewaren en om de impact van de functiewijziging voor de omwonenden te beperken.

  • Oranje licht voor nieuwbouwhotel

Voor het nieuwbouwhotel verleende het college van burgemeester en schepenen geen vergunning. Het college stelde in de motivatie van de beslissing dat een nieuwbouwhotel van deze grootorde – gezien de toeristische meerwaarde – op deze locatie principieel zou kunnen. De architecturale uitstraling biedt kansen om dit gebouw te laten uitgroeien tot een baken en herkenningspunt in de omgeving. Het ontwerp sluit aan bij het bestaande Café Boulevard en is inpasbaar in het straatbeeld.

Toch werd er negatief beslist vanwege verschillende redenen:

  • Het toenmalige ontwerp beschermde onvoldoende de privacy van de omwonenden.
  • De mix van studio’s en hotel was niet aanvaardbaar. Het college van burgemeester wenste een zuiver hotel, dus uitsluitend met hotelkamers.
  • De functies van het bijgebouw moesten in het hoofdvolume geïntegreerd worden, zodat de voetafdruk van het project nog ingeperkt werd. Het verdwijnen van het bijgebouw creëerde mogelijkheden voor een volwaardig groenscherm ten opzichte van de achterburen.
  • Regenwater moest meer kunnen infiltreren, in plaats van een vertraagde afvoer.

Beroepsprocedure

Na deze beslissing ging de eigenaar tegen deze beslissing in beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Binnen deze beroepsprocedure paste de eigenaar de plannen aan, zodat deze tegemoetkomen aan de bekommernissen van het gemeentebestuur. Deze mogelijkheid is voorzien in de wetgeving. Na een eigen analyse van het dossier besliste de deputatie om het volledige project te gunnen. Ook het gemeentebestuur verleende tijdens de beroepsprocedure een gunstig advies.

Wat nu?

Nu de Raad voor vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning vernietigd heeft, verhuist het dossier opnieuw naar de bestendige deputatie. Deze kan – al dan niet na het aanvullen van de ontbrekende motivatie – opnieuw inhoudelijk beslissen over de omgevingsvergunning.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten