Samen naar een fietsveilige woonbuurt: werken Centrum West starten in september

Gepubliceerd op  maandag 18 juli 2022 om 11.48 uur

In de tweede helft van september start de heraanleg van Centrum West. We transformeren de bestaande verouderde weginfrastructuur naar een aangename en fietsveilige woonbuurt. Dit omvangrijk herinrichtingsproject omvat ook de vernieuwing van de riolering door Pidpa en een uitbreiding van het bestaande warmtenet door Fluvius. Drie straten worden in het projectgebied ingericht als fietsstraat. In totaal nemen de werken een tweetal jaar in beslag. Om de hinder voor de bewoners te beperken, is de volledige opdracht opgedeeld in vijf verschillende fases. Er wordt gestart in de Collegestraat, op het kruispunt met de Markt. De exacte startdatum hangt af van de tijdige levering van de bestelde materialen en weten we finaal in de loop van augustus. Op dat moment plannen we ook een bewonersvergadering in voor fase 1 en 2. De betrokken bewoners ontvingen vorige week alvast een uitgebreide informatiebrochure in de bus. Alle informatie – alsook deze informatiebrochure – vind je op www.gemeentemol.be/centrumwest.

Het project Centrum West omvat de Collegestraat, Vennestraat, Schansstraat (deel tussen Collegestraat en Edmond van Hoofstraat), Gasstraat, Asstraat, Gasthuisstraat en Sint-Pieterstraat (deel tussen Adolf Reydamslaan en Rondplein). Vorige week ontvingen alle bewoners van de zeven straten waarin het project zich situeert een uitgebreide informatiebrochure in de bus.

Aangename en verkeersveilige woonbuurt

In 2017 werkten we tijdens een participatietraject nauw samen met een groep enthousiaste buurtbewoners om de krijtlijnen voor het project uit te tekenen. De buurtbewoners kozen resoluut voor een aangename woonomgeving met absolute prioriteit voor veilige fietsvoorzieningen. Deze belevingsvolle woonomgeving combineren we met voldoende parkeerplaatsen.

Zo werd toen eveneens beslist om het eenrichtingsverkeer te behouden. Deze aangepaste verkeerscirculatie ontmoedigt sluipverkeer doorheen de buurt. Ook het invoeren van de blauwe parkeerschijf in combinatie met de optie op een bewonerskaart, kreeg van de bewoners groen licht. Dit aangepaste parkeerregime werd begin 2022 ingevoerd.

Fietsveiligheid

Drie straten krijgen een volledige herinrichting als fietsstraat: de Collegestraat (deel tussen Markt en Gasthuisstraat), Vennestraat en Schansstraat. Deze straten sluiten aan op de fietsverbindingen tussen de verschillende secundaire scholen in het Centrum, Millegem, Achterbos, Ezaart en de fietstunnels ter hoogte van de Zuiderring. Dit betekent dat in deze straten een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur geldt. Fietsers rijden centraal op de rijbaan en mogen door auto’s niet voorbij gestoken worden. Naast de fietsstraten voorzien we ook voor de Asstraat en een deel van de Gasstraat en de Sint-Pieterstraat een fietsvriendelijke inrichting. Tenslotte omvat het project ook de aanleg van een fietsveilige aansluiting van de Collegestraat en Sint-Pieterstraat met de Jakob Smitslaan.

Kruispunten, oversteekplaatsen én groen

  • Om de snelheid van het verkeer te doen dalen en de kruispunten beter aan te duiden, krijgen drie kruispunten in de buurt een verhoogde aanleg en een ander materialengebruik. Het gaat om de kruispunten van de Collegestraat met de Gasstraat/Gasthuisstraat en de Collegestraat met de Vennestraat/Schansstraat. Ook het kruispunt Gasstraat met de Asstraat wordt verhoogd aangelegd.
  • Ter hoogte van de ingang van het Boulevardpark en woonzorgcentrum Witte Meren in de Collegestraat richten we een verhoogde oversteekplaats in. Datzelfde geldt voor de toegang tot Sint-Lutgardis in de Vennestraat. Deze verhoogde oversteekplaatsen vertragen het verkeer.
  • Het huidige aanwezige groen in verschillende straten met veel zieke bomen en storende vruchten vervangen we door nieuwe onderhoudsvriendelijke bomen. Deze zorgen voor eenheid in de buurt en zijn volledig verzoenbaar met de toekomstige parkeer- en fietsvoorzieningen.

Ondergrondse werken

Ook ondergronds staat er heel wat te gebeuren. Het verouderde gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gloednieuwe riolering met gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. Het regenwater wordt afgevoerd met poreuze infiltratiebuizen. Hierdoor kan al zo veel mogelijk regenwater ter plaatse in de grond sijpelen. Het overige regenwater vloeit af naar de Molse Nete. De aanleg van een gescheiden rioolstelstel gaat voor de inwoners gepaard met een afkoppelingsverplichting.

Fluvius maakt van deze werken gebruik om het ondergronds warmtenet verder uit te breiden. Op dit moment ligt er al een beperkt warmtenet ter hoogte van parking Den Uyt om het zwembad te verwarmen. Dit loopt via de Rode-Kruislaan en de Martelarenstraat naar de Vennestraat. Dit warmtenet wordt nu verder uitgebreid via de Vennestraat en Collegestraat richting Gasthuisstraat en een stukje Edmond van Hoofstraat (tussen Gasthuisstraat en Schansstraat). De uitbreiding van dit warmtenet richt zich op grote verbruikers en niet op particulieren.

Timing en fasering

Om de impact van de wegenwerken te beperken, worden deze uitgevoerd in verschillende fasen. Zo voorzien we vijf fasen. De totale tijdsduur wordt geraamd op een tweetal jaar. Samen met de aannemer proberen we zo goed mogelijk te communiceren over het verloop van de werken. Alle bewoners worden via fysieke bewonersvergaderingen per één à twee fases rechtstreeks geïnformeerd over de werken. Daarnaast zullen we in de buurt regelmatig bewonersbrieven verspreiden. We publiceren alle beschikbare informatie op www.gemeentemol.be/centrumwest.

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten