Rioleringsproject Sint-Apollonialaan start op maandag 20 februari

Gepubliceerd op  donderdag 26 januari 2023 om 14.46 uur

Op maandag 20 februari – na afloop van Kermis Achterbos – starten de werken voor het rioleringsproject Sint-Apollonialaan. Fase 1 concentreert zich op het kruispunt Bruggeske-Sint-Apollonialaan-De Rooy. Voor een periode van een drietal maanden is dit kruispunt volledig afgesloten voor alle zijstraten. De nodige omleidingen worden voorzien. In een tweede fase schuiven de rioleringswerken op richting het kruispunt met Achterbos. Het volledige rioleringsproject situeert zich in de Sint-Apollonialaan, Peperstraat, Sterrenstraat en een deel van de Postelarenweg (tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat).

Onze verkeersdienst voorziet voor deze eerste fase van de werken - met name het afsluiten van het kruispunt Sint-Apollonialaan-Bruggeske-Rooy - een bewegwijzerde omleiding in beide rijrichtingen via Achterbos, Zelm, Milostraat, Bronstraat, Hofstede en Nijverheidsstraat. Fietsers hebben in de onmiddellijke omgeving voldoende alternatieve fietsverbindingen. Ook zij moeten voor de veiligheid de werfzone op het kruispunt vermijden.

Wat houdt dit project in?

Dit project omvat twee grote onderdelen: riolering én verkeersveiligheid.

1. Rioleringsproject

Het rioleringsproject bestaat uit twee grote onderdelen. Aquafin vernieuwt het pompstation in de Boeretangsedreef en legt een grotere persleiding aan via een aangepast tracé, waaronder de Peperstraat en Goorstraat. Daarnaast installeert Pidpa een gescheiden rioolstelsel in de Sint-Apollonialaan, Sterrenstraat en Postelarenweg (tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat). Het regenwater gaat via afzonderlijke buizen naar de Millegemloop (oude Waterbroekloop).

2. Verkeersveiligheid

 • Fietspaden
  De Sint-Apollonialaan krijgt gescheiden fietspaden langs beide zijden van de weg. Ook in de Postelarenweg vernieuwen we binnen de werfzone de fietspaden aan beide kanten van de weg.
 • Compacte kruispunten
  Alle kruispunten worden compacter, waardoor er een beter zicht komt op overstekende fietsers en voetgangers. Dat geldt voor alle kruispunten op het traject. Het kruispunt Sint-Apollonialaan – Postelarenweg wordt verhoogd aangelegd voor een lagere snelheid en een betere zichtbaarheid. 
 • Doorsteek De Rooy – Sint-Apollonialaan
  Het kruispunt De Rooy - Sint-Apollonialaan - Bruggeske wordt eenvoudiger. Zo verdwijnt de bypass tussen De Rooy en de Sint-Apollonialaan. Het aantal mogelijke conflictpunten herleiden we zo van drie naar één.
 • Veiliger kruispunt spooroverweg Sint-Apollonialaan
  De heraanleg van de Sint-Apollonialaan biedt meteen ook de kans om het kruispunt Keirlandse Zillen – Sint-Apollonialaan – Nijverheidsstraat anders te organiseren. Ook hier focussen we op de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers met duidelijke fietsoversteken en zebrapaden.
 • Betere doorstroming Westcirculatie
  In het nieuwe ontwerp zal de as Keirlandse Zillen – Nijverheidsstraat maximale doorstroming krijgen. Deze as maakt deel uit van de West-circulatie. Deze West-circulatie verbindt de Turnhoutsebaan met de Martelarenstraat en moet het doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit het Centrum houden. De Sint-Apollonialaan wordt ter hoogte van dit kruispunt dus niet langer de hoofdas. De voorrang van rechts ter hoogte van dit kruispunt blijft niet langer behouden.

Wanneer starten de werken?

De werken starten op maandag 20 februari, na Kermis Achterbos. De werken starten op het kruispunt van de Sint-Apollonialaan met het Bruggeske en de Rooy. Er wordt in de volgende fase gewerkt richting Achterbos. Het kruispunt van de Sint-Apollonialaan met Bruggeske en De Rooy blijft in fase 1 volledig afgesloten. Alle informatie over de verdere fasering van de werken vind je via www.gemeentemol.be/sint-apollonialaan.

Minimale hinder

De aannemer levert – zoals beloofd op de bewonersvergadering – alle mogelijke inspanningen om de woningen, bedrijven en handelszaken zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Wanneer de rioleringswerken effectief voor je oprit plaatsvinden én tijdens de afwerkingsfase is de bereikbaarheid voor auto’s tijdelijk onmogelijk. We danken iedereen voor het begrip.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur