Rioleringsproject Sint-Apollonialaan start met rooien van de bomen

Gepubliceerd op  vrijdag 25 november 2022 om 14.39 uur

Het omvangrijke rioleringsproject in de Sint-Apollonialaan, Peperstraat, Sterrenstraat en een deel van de Postelarenweg (tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat) gaat binnenkort van start. Een gespecialiseerde onderaannemer gaat in de loop van december aan de slag met het rooien van de laanbomen in de Sint-Apollonialaan. Deze voorbereidende werken zijn noodzakelijk voor de aanleg van de nieuwe fietspaden en de rioleringswerken. De effectieve rioleringswerken starten na de kerstvakantie ter hoogte van het kruispunt Bruggeske – Sint-Apollonialaan – De Rooy. Met een infoavond op dinsdag 13 december informeren we alle betrokken bewoners over het verloop van de werken en de te verwachten hinder.

Wat houdt dit project in? 

Dit project omvat twee grote onderdelen: riolering én verkeersveiligheid.

1. Rioleringsproject

Het rioleringsproject bestaat uit twee grote onderdelen. Aquafin vernieuwt het pompstation in de Boeretangsedreef en legt een grotere persleiding aan via een aangepast tracé, waaronder de Peperstraat. Daarnaast installeert Pidpa een gescheiden rioolstelsel in de Sint-Apollonialaan, Sterrenstraat en Postelarenweg (tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat). Het regenwater gaat via afzonderlijke buizen naar de Millegemloop (oude Waterbroekloop).

2. Verkeersveiligheid

  • Fietspaden

De Sint-Apollonialaan krijgt gescheiden fietspaden langs beide zijden van de weg. 

  • Compacte kruispunten

Alle kruispunten worden compacter, waardoor er een beter zicht komt op overstekende fietsers en voetgangers. Dat geldt voor de kruispunten Achterbos - Sint-Apollonialaan en Sint-Apollonialaan – Postelarenweg.  

  • Doorsteek De Rooy – Sint-Apollonialaan

Het kruispuntencomplex De Rooy - Sint-Apollonialaan - Bruggeske wordt eenvoudiger. Zo verdwijnt de bypass tussen De Rooy en de Sint-Apollonialaan. Het aantal mogelijke conflictpunten herleiden we zo van drie naar één. 

  • Veiliger kruispunt spooroverweg Sint-Apollonialaan

De heraanleg van de Sint-Apollonialaan biedt meteen ook de kans om het kruispunt Keirlandse Zillen – Sint-Apollonialaan – Nijverheidsstraat anders te organiseren. Ook hier focussen we op de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers met duidelijke fietsoversteken en zebrapaden.

  • Betere doorstroming West-circulatie

In het nieuwe ontwerp zal de as Keirlandse Zillen – Nijverheidsstraat maximale doorstroming krijgen. Deze as maakt deel uit van de West-circulatie. Deze West-circulatie verbindt de Turnhoutsebaan met de Martelarenstraat en moet het doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit het Centrum houden. De Sint-Apollonialaan wordt ter hoogte van dit kruispunt dus niet langer de hoofdas. De voorrang van rechts ter hoogte van dit kruispunt blijft niet langer behouden.

Wanneer starten de werken?

De werken starten begin 2023, zo snel mogelijk na de kerstvakantie. De effectieve startdatum is op dit moment afhankelijk van gunstige weersomstandigheden en de tijdige levering van de bestelde materialen. De werken starten op het kruispunt van de Sint-Apollonialaan met het Bruggeske. Er wordt in deze eerste fase gewerkt richting Achterbos. Het kruispunt van de Sint-Apollonialaan met Bruggeske en De Rooy blijft in fase 1 volledig afgesloten. Op de infovergadering vernemen de inwoners alles over de verdere fasering van de werken, alsook de bijhorende planning. Deze informatie is nadien publiek beschikbaar via www.gemeentemol.be/sint-apollonialaan.

Wat met de bomen?

In de loop van december start een gespecialiseerde onderaannemer met het rooien van alle laanbomen langs beide zijdes van de Sint-Apollonialaan. De rooiwerken zijn noodzakelijk om de nieuwe riolering en de nieuwe fietspaden aan te leggen. Het aanplanten van nieuwe laanbomen is in de plannen voorzien.

De kappingswerken gebeuren in verschillende fases en nemen in totaal ongeveer een week in beslag. Om de verkeershinder te beperken, wordt er telkens van kruispunt tot kruispunt gewerkt: van Achterbos tot aan het Bruggeske, vanaf het Bruggeske tot aan de Postelarenweg en vanaf de Postenlarenweg tot aan de Keirlandse Zillen.

Om de veiligheid te garanderen wordt in elke fase het betrokken deel van de Sint-Apollonialaan afgesloten voor alle verkeer, inclusief fietsers. Buiten de werkuren blijven de woningen bereikbaar. Voor de start van de kappingswerken communiceren we de precieze data van de verschillende fases en de bijhorende omleidingen.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten