Rioleringsproject Achterbos: fase Goorstraat en Peperstraat start op 17 april

Gepubliceerd op  vrijdag 14 april 2023 om 14.58 uur

Op maandag 17 april starten de eerder aangekondigde rioleringswerken in de Goorstraat en de Peperstraat. Deze fase maakt deel uit van het omvangrijk rioleringsproject Sint-Apollonialaan. We noemen dit fase X, omdat ze parallel verloopt met de overige eerste fases van het project. In de Goorstraat en de Peperstraat beperken de werken zich tot het aanleggen van een persleiding. Deze leiding brengt grote hoeveelheden huishoudelijk afvalwater van het pompstation langs de Boeretangsedreef naar het waterzuiveringsstation in de Borgerhoutsendijk.

Het volledig rioleringsproject situeert zich in de Sint-Apollonialaan, Peperstraat (en stukje Goorstraat), Sterrenstraat en een deel van de Postelarenweg (tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat). Begin maart ging de eerste fase op het kruispunt Bruggeske-Sint-Apollonialaan-De Rooy van start. Deze werken zitten nog steeds op schema.

In de tweede fase - omstreeks midden mei - schuiven de rioleringswerken op richting het kruispunt met Achterbos. Om beschadigingen aan het betonnen wegdek te voorkomen moeten we voor het vernieuwde kruispunt nog een uithardingsperiode van één maand respecteren. Nadien gaat het vernieuwde kruispunt opnieuw open voor het verkeer Bruggeske – De Rooy.

Goorstraat én Peperstraat

Ook de Goorstraat en de Peperstraat maken deel uit van het rioleringsproject. In tegenstelling tot het grootste deel van de projectzone komt hier geen gescheiden rioolstelsel. Wél maakt Aquafin van de gelegenheid gebruik om een grote persleiding aan te leggen tussen het pompstation langs de Boeretangsedreef richting waterzuiveringsstation aan de Borgerhoutsendijk. De nieuwe persleiding verloopt via de Peperstraat en een stukje Goorstraat. Vervolgens gaat deze verder via de Sint-Apollonialaan en Postelarenweg richting Tortelstraat.  

Verloop van de werken

In een eerste stap wordt de asfaltlaag volledig afgefreesd. Vervolgens start de aannemer met het aanleggen van de persleiding. Dit gebeurt telkens in stukken van 100 meter. De aannemer begint deze werken aan het begin van de Goorstraat en schuift vervolgens stap voor stap op richting de Boeretangsedreef. Na het plaatsen van de persleiding wordt een nieuw wegdek in asfalt aangelegd.

Geen autoverkeer

De werken in de Goorstraat en Peperstraat duren tot aan het bouwverlof. In deze periode is geen doorgaand autoverkeer mogelijk. Voor fietsers voorzien we een omleiding, voetgangers kunnen wel altijd door. De woningen blijven – met uitzondering wanneer de werfzone van 100 meter zich exact voor je oprit bevindt – buiten de werkuren maximaal bereikbaar langs één van beide toegangen. De aannemer informeert de bewoners nog met een bewonersbrief over de hinder en de bereikbaarheid.

Volledig project

Alle informatie over het rioleringsproject en de verdere fasering van de werken vind je via www.gemeentemol.be/sint-apollonialaan.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur