Renovatie Café Boulevard met nieuwbouwhotel krijgt groen licht van deputatie

Gepubliceerd op  donderdag 9 december 2021 om 9.09 uur

De deputatie van de provincie Antwerpen geeft groen licht voor de renovatie van Café Boulevard met restaurant als nieuwe toekomstige bestemming. Ook het nieuwbouwhotel dat in de ontwerpplannen voorzien was in de aanpalende tuin, krijgt een vergunning. Tijdens de beroepsprocedure paste de eigenaar de ontwerpplannen aan om aan eerder geuite bekommernissen van het gemeentebestuur tegemoet te komen. Daardoor kreeg het volledige project alsnog een gunstig advies.

Het project in de Corbiestraat bestaat uit twee grote delen. De ontwerpplannen omvatten allereerst de renovatie, omvorming en uitbreiding van het leegstaande Café Boulevard tot een restaurant en lounge. Het bestaande gebouw wordt daarbij integraal behouden – met uitzondering van een kleine achterbouw - en uitgebreid met een nieuwe achterbouw.

Daarnaast zit in het project een losstaande nieuwbouw vervat. Deze nieuwbouw met een L-vorm – voorzien in de vroegere tuinzone - wordt ingericht als hotel. Aanvankelijk telde het project 25 kamers en 12 studio’s. Tijdens de procedure werd dit aangepast naar 25 kamers en 12 hotelsuites, aangezien het gemeentebestuur absoluut geen permanente bewoning wenst.

Op het gelijkvloers voorzien de plannen een bar en een ontbijtruimte. Het ingediende project telt in totaal 23 parkeerplaatsen, waarvan 21 ondergronds en 2 bovengronds voor ‘Kiss & Ride’.

Groen licht voor renovatie en omvorming

Tijdens het openbaar onderzoek dat dit voorjaar liep van 22 februari tot en met 23 maart liepen in totaal 85 bezwaarschriften binnen, waarvan 80 met een identieke inhoud. Na een analyse van de bezwaarschriften en een studie van het dossier besloot het college van burgemeester en schepenen dat de renovatie, uitbreiding en herbestemming van Café Boulevard naar renovatie en lounge vergund wordt. Deze vergunning gaat gepaard met specifieke voorwaarden om het erfgoedkarakter van het gebouw maximaal te bewaren en om de impact van de functiewijziging voor de omwonenden te beperken.

Oranje licht voor nieuwbouwhotel

Voor het nieuwbouwhotel verleende het college van burgemeester en schepenen geen vergunning. Het college stelde in de motivatie van de beslissing dat een nieuwbouwhotel van deze grootteorde – gezien de toeristische meerwaarde – op deze locatie principieel zou kunnen. De architecturale uitstraling biedt kansen om dit gebouw te laten uitgroeien tot een baken en herkenningspunt in de omgeving. Het ontwerp sluit aan bij het bestaande Café Boulevard en is inpasbaar in het straatbeeld.

Toch wordt er negatief beslist vanwege verschillende redenen:

  • Het huidige ontwerp beschermt onvoldoende de privacy van de omwonenden.
  • De mix van studio’s en hotel is niet aanvaardbaar. Het college van burgemeester wenst een zuiver hotel, dus uitsluitend met hotelkamers.
  • De functies van het bijgebouw moeten in het hoofdvolume geïntegreerd worden, zodat de voetafdruk van het project nog ingeperkt wordt. Het verdwijnen van het bijgebouw creëert mogelijkheden voor een volwaardig groenscherm ten opzichte van de achterburen.
  • Regenwater moet meer kunnen infiltreren, in plaats van een vertraagde afvoer.

Beroepsprocedure

Na deze beslissing ging de eigenaar tegen deze beslissing in beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Binnen deze beroepsprocedure paste de eigenaar de plannen aan, zodat deze tegemoetkomen aan de bekommernissen van het gemeentebestuur. Deze mogelijkheid is voorzien in de wetgeving.

Na een eigen analyse van het dossier besliste de deputatie om het volledige project te gunnen. Ook het gemeentebestuur verleende tijdens de beroepsprocedure een gunstig advies. Het aangepaste project beschermt door het schrappen van een terras en extra groenvoorzieningen beter de privacy van de omwonenden. De studio’s verdwijnen volledig en worden vervangen door hotelsuites. Het bijgebouw voor fietsenstalling en afvalverzameling is verdwenen. De functies worden ingepast in de keldergarage. Tenslotte voorziet het project in meer infiltratie en buffering van regenwater.

Wat nu?

Nu de vergunning door de deputatie is uitgereikt kan de projectontwikkelaar in principe meteen starten met de realisatie van het project. De raad voor vergunningsbetwistingen blijft in deze fase als enige beroepsinstantie over (binnen de 45 dagen).

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur