Openbaar onderzoek naar windturbine ‘De Glasmolen’ in Gompel van 4 oktober tot en met 3 november

Gepubliceerd op  maandag 9 oktober 2023 om 7.33 uur

Van 4 oktober tot en met 3 november loopt een openbaar onderzoek naar de bouw van een windturbine door Luminus en AGC Glass Europe.  Beide initiatiefnemers willen samen een windturbine - ‘De Glasmolen’ genaamd – bouwen op de bedrijfsterreinen van AGC Glass Europe in Gompel.  Het openbaar onderzoek vormt een eerste belangrijke stap in de procedure voor het al dan niet bekomen van een omgevingsvergunning. De Vlaamse overheid neemt hierover de beslissing, het gemeentebestuur heeft louter een adviserende bevoegdheid.

Eind september 2021 zette de Vlaamse regering een streep door de windturbine die begin 2021 door Luminus was aangevraagd. Luminus blijft evenwel overtuigd van de locatie en diende recent een nieuw aanvraagdossier in met een bijkomende motivering en extra studies.

Niets veranderd

Feitelijk verandert er met deze tweede aanvraag evenwel niets aan de inplanting of de hoogte van de turbine. Het gemeentebestuur gaf een negatief advies voor de eerste aanvraag. Ook de deputatie van de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid kenden finaal geen vergunning toe.

Het gemeentelijke negatief advies werd bij de eerste aanvraag als volgt gemotiveerd en gecommuniceerd: “Deze bijkomende vierde turbine zou bij realisatie een tiphoogte krijgen van 200 meter, wat een stuk hoger is dan de drie bestaande turbines. Dergelijke hoogte heeft een grote impact op de directe omgeving en wijkt daardoor te sterk af van de drie andere windturbines. Daarnaast heeft deze vierde turbine een negatieve visuele impact op zowel het casino (een beschermd monument) als de citéwijk (onroerend bouwkundig erfgoed). Ten slotte staat deze vierde turbine onvoldoende in lijn met het kanaal en de overige drie turbines. Dit vergroot de storende visuele impact voor de bewoners van de nabijgelegen woonwijken.”

Waarom? 

De nieuwe aanvraag past volgens Luminus en AGC Glass Europe binnen de maatschappelijke uitdaging om onze afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen te verminderen. Daarnaast draagt de windturbine volgens Luminus en AGC bij tot het streven naar een klimaat-neutrale samenleving in 2050. Zij beoordelen de bedrijfssite van AGC Glass Europa als een geschikte locatie voor een windturbine. Dit zou de vierde zijn op het bedrijventerrein Berkebossen.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek vormt een eerste belangrijke stap binnen de aanvraagprocedure voor het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning. Tijdens deze periode krijgt iedereen de kans om het dossier in te kijken.

Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van 4 oktober tot en met 3 november 2023. In deze periode kan je het volledige dossier online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2023066785. Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in ’t Getouw (Molenhoekstraat 2). Je maakt een afspraak via www.gemeentemol.be of door te bellen naar 014 27 24 19. 

Wie wil, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

  • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2

  • Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer OMV_2023066785 of referentie gemeente 2023/353.

  • Per mail - met geactiveerde ontvangstbevestiging - naar ro@gemeentemol.be

Info initiatiefnemers

Midden februari organiseerden AGC Glass Europe en Luminus een informatiesessie op de bedrijfsterreinen van AGC. Alle buurtbewoners in een straal van 800 meter rond de fabrieksvestiging ontvingen hiervoor een uitnodiging in de brievenbus. Ook overige geïnteresseerden waren hiervoor welkom.

Aanvullend op deze infosessie verdelen AGC Glass Europe en Luminus deze week nog een eigen bewonersbrief in de buurt. Daarin gaan ze verder in op de mogelijkheden voor financiële participatie door de buurtbewoners. Alle info vanuit de initiatiefnemers vind je op www.deglasmolen.be.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur