Openbaar onderzoek naar tijdelijke bronbemaling rioleringsproject Centrum West

Gepubliceerd op  vrijdag 28 mei 2021 om 11.46 uur

Van 29 mei tot en met 27 juni 2021 loopt een openbaar onderzoek naar aanleiding van het riolerings- en herinrichtingsproject Centrum West. Dit openbaar onderzoek is nodig om een vergunning te bekomen om via bronbemaling tijdelijk de grondwaterstand in het projectgebied te verlagen. Het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand is noodzakelijk om de rioleringswerken te kunnen uitvoeren.

De gele borden die momenteel in de straten van de projectzone verschijnen, hebben uitsluitend betrekking op de vergunning voor de tijdelijke bronbemaling. De omgevingsvergunning voor de herinrichting van de straten is inmiddels verleend. De volgende belangrijke stap in dit dossier is de agendering van het bestek op de gemeenteraad van juni. Na goedkeuring hiervan start de aanbestedingsprocedure voor de selectie van een aannemer die de werken zal uitvoeren.

Project Centrum West?

Het project Centrum West omvat – naast de rioleringswerken – de volledige heraanleg van volgende straten:

 • Collegestraat
 • Gasstraat
 • Asstraat
 • Vennestraat
 • Schansstraat
 • Gasthuisstraat
 • Sint-Pieterstraat (tussen Adolf Reydamslaan en Rondplein)

Openbaar onderzoek?

Tijdens het openbaar onderzoek kan je de vergunningsaanvraag voor de bronbemaling eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be. Je kan zoeken op basis van dossiernummer OMV_2021050175. Na afspraak kan je het dossier ook inkijken op onze milieudienst in ’t Getouw.

Eventuele bezwaarschriften, standpunten of opmerkingen kan je op verschillende manieren overmaken:

 • Digitaal doorsturen via omgevingsloket.be.
 • Je mag ook mailen met ontvangstbevestiging naar milieudienst@gemeentemol.be. Vermeld dan wel OMV_2021050175 in de onderwerpregel.
 • Op papier aangetekend versturen naar Gemeentebestuur Mol, Molenhoekstraat 2
 • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur