Openbaar onderzoek naar rioleringsproject en heraanleg Populierenstraat in Rauw

Gepubliceerd op  dinsdag 6 februari 2024 om 10.45 uur

Van donderdag 8 februari tot en met vrijdag 8 maart loopt een openbaar onderzoek naar een wegenis- en rioleringsproject in de Populierenstraat in Rauw. In samenspraak met Pidpa plant het gemeentebestuur de aanleg van een gescheiden rioolstelsel en de volledige heraanleg van de straat. Daarnaast komt er een nieuwe brug over de Beek te Rauw. Om de werken in de loop van dit najaar te kunnen uitvoeren, is een omgevingsvergunning vereist.

De Populierenstraat in Rauw ligt tussen de Kiezelweg en de Schooldreef. De straat meet in totaal 400 meter. De Beek te Rauw – een waterloop van tweede categorie – kruist er ondergronds de weg. Sinds 2018 zijn voor de veiligheid uitsluitend nog voertuigen van maximum 3,5 ton op het bruggetje toegelaten en geldt er beurtelings verkeer. Met de heraanleg van de straat komt er een structurele oplossing zodat opnieuw alle verkeer over het nieuwe bruggetje kan.

Gescheiden rioolstelsel

De werken omvatten ondergronds de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Er komt een afzonderlijke riolering voor het afvalwater en voor het regenwater. Dit betekent dat de bewoners hun regenwater moeten afkoppelen. Ze krijgen hiervoor bijstand van een afkoppelingsdeskundige aangesteld door Pidpa.

De poreuze rioleringsbuizen voor het regenwater bestaan uit kleine openingen, zodat het regenwater maximaal kan infiltreren in de ondergrond. Langs de rijbaan voorzien we een groenberm, voorzien van wadi’s met een diepte van maximaal twintig centimeter. Deze wadi’s stimuleren het infiltreren van het regenwater dat op de rijbaan valt. Bij hevige regenbuien wordt het overtollig water via de straatkolken naar de regenwaterriolering geleid.

Bovenaanleg

Het versleten wegdek in asfalt wordt vervangen door een nieuw wegdek, eveneens in asfalt. De nieuwe rijbaan krijgt een betonnen kantstrook. Het wegdek versmalt van 6 naar 5 meter, wat de snelheid in de straat tempert en meer ruimte creëert voor een groene berm.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar de omgevingsvergunning loopt van donderdag 8 februari tot en met vrijdag 8 maart. In deze periode kan je het volledige dossier online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_ 2023154720). Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in ’t Getouw (Molenhoekstraat 2). Je maakt een afspraak via www.gemeentemol.be/openbare-onderzoeken of door te bellen naar 014 27 24 19. 

Wie wil, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

  • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de onthaal- en informatiebalie in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2
  • Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer OMV_ 2023154720  of referentie gemeente 2024/43
  • Per mail - met geactiveerde ontvangstbevestiging - naar ro@gemeentemol.be.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur