Openbaar onderzoek naar nieuw woonproject ‘Melkerij’ in dorpskern van Achterbos

Gepubliceerd op  dinsdag 14 december 2021 om 14.14 uur

Van 22 december 2021 tot 20 januari 2022 loopt een openbaar onderzoek naar het project ‘Melkerij’ in de dorpskern van Achterbos. Dit woonproject omvat de afbraak van de voormalige melkerij, de aanpalende woning en het vroegere café Peir Oan. Op de vrijgekomen ruimte wil projectontwikkelaar Durban Ground-up een project realiseren met in totaal 45 woongelegenheden. Op verzoek van het gemeentebestuur organiseert de projectontwikkelaar op dinsdag 21 december van 18 tot 20 uur een coronaveilige infomarkt om buurtbewoners en andere geïnteresseerden te informeren.

De totale oppervlakte van het terrein in de dorpskern van Achterbos bedraagt 0,65 hectare. Het uitgewerkte project omvat 4 appartementsgebouwen met in totaal 39 appartementen. Drie appartementsgebouwen worden voorzien langs Achterbos. Eén appartementsgebouw wordt ingeplant in het binnengebied. Twee gebouwen tellen twee bouwlagen en een ‘kleinere’ extra derde verdieping (‘setback’). Eén appartementsgebouw heeft drie bouwlagen, met een vierde extra verdieping als ‘setback’. Het appartementsgebouw in het binnengebied telt twee bouwlagen.

Naast de vier appartementsgebouwen voorziet het project in het binnengebied nog zes halfopen woningen. Elke woning heeft een privétuin, grenzend aan de achtertuinen van woningen uit de Akkerstraat.

Parkeren ondergronds, publiek groen bovengronds

Bovengronds wordt het project volledig autovrij, waardoor er ruimte ontstaat voor een centraal publiek plein met groen en looppaden. Deze publiek toegankelijke paden worden gerealiseerd met grasdallen en waterdoorlatende klinkers.

Het volledige parkeergebeuren vindt ondergronds plaats. Het project omvat een parkeerkelder voor in totaal 61 auto’s. De in- en uitrit ligt aan Achterbos. Ondergronds is er ook ruimte voor 117 fietsen, aangevuld met 24 fietsstalplaatsen bovengronds.

Infomarkt

Op verzoek van het gemeentebestuur organiseert de projectontwikkelaar op dinsdag 21 december van 18 tot 20 uur een publieke infomarkt. Tijdens deze infomarkt op de site van de Melkerij (Achterbos 83 – 85) stelt de projectontwikkelaar de plannen voor en geeft hij de nodige toelichting. Eventuele vragen kunnen meteen worden gesteld. Deze infomarkt past in het openbaar onderzoek waarbij het gemeentebestuur streeft naar maximale transparantie voor alle omwonenden en overige geïnteresseerden. Je bent vrij welkom van 18 tot 20 uur. De infomarkt vindt coronaveilig plaats in een maximaal geventileerde loods op de projectsite zelf. Alle aanwezigen dragen op elk moment een mondmasker. Bij bezoekers wordt het CST-certificaat gecontroleerd. De omwonenden van de aanpalende straten ontvangen nog een uitnodiging van de projectontwikkelaar in hun brievenbus.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van 22 december 2021 tot 20 januari 2022. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2021143294). Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in ’t Getouw (Molenhoekstraat 2).

Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

  • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw
  • Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer OMV_2021143294). of referentie gemeente 2021/535
  • Per mail - met geactiveerde ontvangstbevestiging - naar ro@gemeentemol.be.

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten