Openbaar onderzoek naar nieuw ‘Schooltje van de Hei’

Gepubliceerd op  maandag 5 juni 2023 om 10.09 uur

Van donderdag 8 juni tot en met vrijdag 7 juli loopt een openbaar onderzoek naar de realisatie van een volledig nieuw schoolgebouw voor het ‘Schooltje van de Hei’. Dit openbaar onderzoek past in de procedure voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning is noodzakelijk om de bouwwerken – zoals voorzien – in de loop van dit najaar te kunnen opstarten. Met dit nieuwbouwproject realiseert het gemeentebestuur de beleidsambitie om deze school in het gehucht Heidehuizen stapsgewijs uit te bouwen tot een volwaardige gemeentelijke basisschool. De toekomstige school bestaat uit 2 graadklassen voor de kleuters en 3 graadklassen voor het lager onderwijs. Tijdens de bouwwerken verhuizen alle leerlingen naar een tijdelijke school - modulair opgebouwd met containerklassen - achter de nabijgelegen Zaal Spellenburg, Hazenstraat. Eind maart werden de plannen publiek voorgesteld.

Het architectenbureau werkte binnen de grenzen van de bestaande locatie een gloednieuw compact en modern schoolgebouw uit met 2 verdiepingen. Het bestaande schoolgebouw wordt dus volledig afgebroken. Wel komen een aantal architecturale kenmerken van het bestaande gebouw terug in het ontwerp voor de nieuwbouw. Daarnaast staan natuurlijk licht, openheid en duurzaamheid centraal in het architecturaal ontwerp.

Het nieuwe schoolgebouw krijgt een L-vorm en biedt op het gelijkvloers ruimte voor onder andere 2 graadklassen voor de kleuters, administratieve ruimtes, een refter en een turnzaal. Op de eerste verdieping komen een leraarslokaal met dakterras, 3 graadklassen voor de lagere school, 2 zorglokalen en 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken. Door de L-vorm blijft een maximale oppervlakte voor de speelplaats gevrijwaard. Ook de bestaande kastanjeboom en de oude tuinmuur met de buren blijven op de speelplaats behouden. Datzelfde geldt voor de monumentale boom op het pleintje voor de school. De refter en de turnzaal kunnen door externe verenigingen gehuurd worden, onafhankelijk van de rest van het gebouw.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van donderdag 8 juni tot en met vrijdag 7 juli 2023. In deze periode kan je het volledige dossier online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2023045302). Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in ’t Getouw (Molenhoekstraat 2). Je maakt een afspraak via www.gemeentemol.be of door te bellen naar 014 33 08 30. 

Wie wil, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

  • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2
  • Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer OMV_2023045302 of referentie gemeente 2023/131.
  • Per mail - met geactiveerde ontvangstbevestiging - naar ro@gemeentemol.be.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten