Openbaar onderzoek naar herontwikkeling Ford Deckx-garage langs Molderdijk

Gepubliceerd op  maandag 5 februari 2024 om 10.33 uur

Van woensdag 7 februari tot en met 7 maart loopt een openbaar onderzoek naar een nieuw bouwproject op het kruispunt van Molderdijk en Kruisven. De voormalige Ford Deckx-garage en aanpalend leegstaand KMO-gebouw ruimen volgens de plannen plaats voor een doe-het-zelfzaak en drie KMO-units. Deze KMO-units zijn georiënteerd op de zijstraat Dillenbossen. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen de plannen raadplegen en eventueel een bezwaarschrift indienen.

Zowel de voormalige Ford Deckx-garage op het kruispunt Molderdijk - Kruisven als het aanpalende KMO-gebouw in Dillenbossen staan al een tijd leeg. De ingediende plannen voorzien een volledige herontwikkeling van de site. De voormalige garage verdwijnt en maakt plaats voor een doe-het-zelfzaak met een bruto vloeroppervlakte van omstreeks 2.000m². Het aanpalende KMO-gebouw in Dillenbossen wordt vervangen door drie KMO-units.

Parking

Het project omvat in totaal 65 parkeerplaatsen, waarvan 56 voor de doe-het-zelfzaak en 9 voor de KMO-units. Vijf parkeerplaatsen zijn voorbehouden voor mensen met een beperking. Zes parkeerplaatsen krijgen laadvoorzieningen. De parkeervakken worden aangelegd in waterdoorlatende klinkers. 

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar de omgevingsvergunning loopt van woensdag 7 februari tot en met 7 maart. In deze periode kan je het volledige dossier online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_ 2023116578). Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in ’t Getouw (Molenhoekstraat 2). Je maakt een afspraak via www.gemeentemol.be/openbare-onderzoeken of door te bellen naar 014 27 24 19. 

Wie wil, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

  • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de onthaal- en informatiebalie in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2
  • Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer OMV_ 2023116578 of referentie gemeente 2023/417
  • Per mail - met geactiveerde ontvangstbevestiging - naar ro@gemeentemol.be.

Hoe verder?

Na het openbaar onderzoek evalueert het gemeentebestuur eventuele bezwaarschriften en wordt een eigen analyse van het project gemaakt. Nadien volgt een beslissing door het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur