Openbaar onderzoek heraanleg Centrum West van 27 augustus tot 25 september

Gepubliceerd op  maandag 24 augustus 2020 om 11.42 uur

Het openbaar onderzoek naar de heraanleg van Centrum West loopt van 27 augustus tot en met 25 september 2020. Dit openbaar onderzoek maakt deel uit van de vergunningsprocedure. Wanneer de vergunning rond is, starten we met het zoeken en aanstellen van een geschikte aannemer via een openbare aanbestedingsprocedure. Je kan de plannen na afspraak inkijken op het loket van ruimtelijke ordening of de milieudienst, eerste verdieping in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier ook raadplegen via www.omgevingsloket.be.

Het project Centrum West omvat – naast de rioleringswerken – de volledige heraanleg van volgende straten:

 • Collegestraat
 • Gasstraat
 • Asstraat
 • Vennestraat
 • Schansstraat
 • Gasthuisstraat
 • Sint-Pieterstraat (tussen Adolf Reydamslaan en Rondplein)

Participatietraject

Tijdens de ontwerpfase van dit project organiseerden we samen met de betrokken bewoners een uitgebreid participatieproject met verschillende workshops. De bewoners vroegen aan het studiebureau om in het ontwerp aandacht te besteden aan het verbeteren van de fietsvoorzieningen en het publiek groen. Beide elementen werden in het ontwerp verwerkt, waaronder het creëren van fietsstraten en een veilige schoolomgeving.

Infomarkt

Tijdens een infomarkt op 5 maart stelden we de finale ontwerpplannen voor aan de bewoners. Tijdens het raadplegen van het ontwerp, kregen de bewoners nog de mogelijkheid om opmerkingen te maken of suggesties te doen. We stelden in elk geval een groot draagvlak vast bij de aanwezigen. Vooral het sterk verbeteren van de fietsvoorzieningen en de aanleg van nieuw publiek groen konden op instemming rekenen.

Openbaar onderzoek?

Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be. Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening of de milieudienst in ’t Getouw.

Eventuele bezwaarschriften, standpunten of opmerkingen kan je op verschillende manieren overmaken:

 • Digitaal doorsturen via omgevingsloket.be.
 • Je mag ook mailen met ontvangstbevestiging naar ro@gemeentemol.be of milieudienst@gemeentemol.be. Vermeld dan wel OMV_2020001438 (2020/254) in de onderwerpregel.
 • Op papier aangetekend versturen naar Gemeentebestuur Mol, Molenhoekstraat 2
 • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw.

Hoe verder?

Wanneer de uiteindelijke omgevingsvergunning is verleend, start de procedure om een aannemer aan te stellen. Als de vergunningsprocedure en het aanstellen van de aannemer vlot verlopen, hopen we in het voorjaar van 2021 te kunnen starten met de werken.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur