Nieuwe startdatum rioleringsproject Sint-Apollonialaan op maandag 6 maart

Gepubliceerd op  woensdag 1 maart 2023 om 14.50 uur

Maandag 6 maart wordt de nieuwe startdatum voor het rioleringsproject Sint-Apollonialaan in Achterbos. Eerder werd 20 februari als startdatum afgesproken en gecommuniceerd. Dit bleek uiteindelijk voor de aannemer onhaalbaar. De eerste fase situeert zich op het kruispunt Bruggeske-Sint-Apollonialaan-De Rooy. Voor een periode van een drietal maanden is dit kruispunt volledig afgesloten voor alle zijstraten. De nodige omleidingen worden voorzien. In een tweede fase schuiven de rioleringswerken op richting het kruispunt met Achterbos. Het volledige rioleringsproject situeert zich in de Sint-Apollonialaan, Peperstraat, Sterrenstraat en een deel van de Postelarenweg (tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat).

Omdat de wegfundering grote hoeveelheden zinkassen bevat, moet de aannemer bij de opbraakwerken voldoende verwerkings- en afvoercapaciteit voorzien. Dit bleek uiteindelijk onhaalbaar voor de eerder afgesproken startdatum van maandag 20 februari. Met maandag 6 maart als nieuwe startdatum blijft het uitstel beperkt tot twee weken. De aannemer informeert de betrokken bewoners van de eerste twee fases met een bewonersbrief.

Tijdsduur

De eerste fase situeert zich volledig op het kruispunt Bruggeske-Sint-Apollonialaan-De Rooy. De effectieve werken op deze locatie duren een tweetal maanden, tot in de eerste helft van mei. Omdat het kruispunt wordt voorzien van een betonnen wegdek, moeten we nadien nog een uithardingsperiode van één maand respecteren. Pas dan kan er verkeer over het nieuwe wegdek zonder beschadigingen. De betonnen uitvoering verhoogt de zichtbaarheid van het kruispunt en de verkeersveiligheid.

Parallelle werken

Parallel met deze uithardingsperiode start de aannemer al met de tweede fase. Deze fase omvat de Sint-Apollonialaan tussen het vernieuwde kruispunt en Achterbos. Voor de efficiëntie gebeurt het affrezen van het wegdek in één beweging voor de eerste en tweede fase. De bewoners van de tweede fase kunnen nadien gewoon hun woning bereiken via Achterbos en een wegdek in steenslag. 

Omleiding

Onze verkeersdienst voorziet voor deze eerste fase van de werken - het afsluiten van het kruispunt Sint-Apollonialaan-Bruggeske-Rooy - een bewegwijzerde omleiding in beide rijrichtingen via Achterbos, Zelm, Milostraat, Bronstraat, Hofstede en Nijverheidsstraat. Fietsers hebben in de onmiddellijke omgeving voldoende alternatieve fietsverbindingen. Ook zij moeten voor de veiligheid de werfzone op het kruispunt vermijden. 

Waarom dit project?

Dit project omvat twee grote onderdelen: riolering én verkeersveiligheid.

1. Rioleringsproject

Het rioleringsproject bestaat uit twee grote onderdelen. Aquafin vernieuwt het pompstation in de Boeretangsedreef en legt een grotere persleiding aan via een aangepast tracé, waaronder de Peperstraat en Goorstraat. Daarnaast installeert Pidpa een gescheiden rioolstelsel in de Sint-Apollonialaan, Sterrenstraat en Postelarenweg (tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat). Het regenwater gaat via afzonderlijke buizen naar de Millegemloop (oude Waterbroekloop).

2. Verkeersveiligheid

 • Fietspaden
  De Sint-Apollonialaan krijgt gescheiden fietspaden langs beide zijden van de weg. Ook in de Postelarenweg vernieuwen we binnen de werfzone de fietspaden aan beide kanten van de weg. 

 • Compacte kruispunten
  Alle kruispunten worden compacter, waardoor er een beter zicht komt op overstekende fietsers en voetgangers. Dat geldt voor alle kruispunten op het traject. Het kruispunt Sint-Apollonialaan – Postelarenweg wordt verhoogd aangelegd voor een lagere snelheid en een betere zichtbaarheid.  

 • Doorsteek De Rooy – Sint-Apollonialaan
  Het kruispunt De Rooy - Sint-Apollonialaan - Bruggeske wordt eenvoudiger. Zo verdwijnt de bypass tussen De Rooy en de Sint-Apollonialaan. Het aantal mogelijke conflictpunten herleiden we zo van drie naar één. 

 • Veiliger kruispunt spooroverweg Sint-Apollonialaan
  De heraanleg van de Sint-Apollonialaan biedt meteen ook de kans om het kruispunt Keirlandse Zillen – Sint-Apollonialaan – Nijverheidsstraat anders te organiseren. Ook hier focussen we op de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers met duidelijke fietsoversteken en zebrapaden.

 • Betere doorstroming Westcirculatie
  In het nieuwe ontwerp zal de as Keirlandse Zillen – Nijverheidsstraat maximale doorstroming krijgen. Deze as maakt deel uit van de Westcirculatie. Deze Westcirculatie verbindt de Turnhoutsebaan met de Martelarenstraat en moet het doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit het Centrum houden. De Sint-Apollonialaan wordt ter hoogte van dit kruispunt dus niet langer de hoofdas. De voorrang van rechts ter hoogte van dit kruispunt blijft niet langer behouden.

Minimale hinder

De aannemer levert – zoals beloofd op de bewonersvergadering – alle mogelijke inspanningen om de woningen, bedrijven en handelszaken zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Wanneer de rioleringswerken effectief voor je oprit plaatsvinden én tijdens de afwerkingsfase is de bereikbaarheid voor auto’s tijdelijk onmogelijk. We vragen iedereen om zeker tijdens de werkuren de werfzone maximaal te vermijden met voertuigen. We danken iedereen voor het begrip.

Alle informatie over de verdere fasering van de werken vind je via www.gemeentemol.be/sint-apollonialaan.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten