Nieuwe site voor ééngemaakt AZ Mol-Geel wordt onderzocht naar haalbaarheid

Gepubliceerd op  vrijdag 23 februari 2024 om 9.08 uur

De ziekenhuizen van Mol en Geel hebben het voorbije jaar hun intenties betreffende een ééngemaakt ziekenhuis binnen de koepel van het ziekenhuis-netwerk Kempen verder vormgegeven. Na een uitgebreide zoektocht van beide ziekenhuizen in nauwe samenwerking met de 2 gemeentelijke overheden en na dialoog met de Vlaamse en provinciale overheid, werd een voorkeurslocatie voor de specialistische campus vastgelegd: de site Distelakker in Geel. Deze zal de komende maanden verder onderzocht worden naar haalbaarheid in dialoog met de provinciale en Vlaamse overheid. Er is steeds de ambitie geponeerd om in het volgend decennium een ééngemaakte specialistische ziekenhuiscampus te realiseren en tegelijkertijd een zorg-aanwezigheid te behouden in de stadskernen van zowel Mol als Geel, door de oprichting van een zorgcentrum Mol.

De voorbije maanden hebben de ziekenhuizen, evenals de gemeentelijke overheden van Mol en Geel, samengewerkt aan de zoektocht naar de optimale locatie voor het nieuwe ééngemaakte ziekenhuis. Behalve de aspecten aangaande ruimtelijke ordening, waren vooral een reeks zorg-criteria en patiënt-gerichtheid essentieel in de keuze: goede bereikbaarheid, een aanrijtijd die minimaal eenzelfde zorgregio als vandaag zou bedienen, rekening houden met de zorgstrategie voor gans de Kempen (en de netwerkpartners Herentals en Turnhout), aanvaardbaar zijn voor de hogere overheid en uitgaan van een locatie die samenwerking met alle zorg- en andere openbare actoren versterkt.

Site Distelakker Geel

Vandaag wonen ongeveer 550.000 inwoners op 30 minuten van één van beide ziekenhuizen. De nieuwe ééngemaakte locatie komt echter te liggen op een aanrijtijd van 30 minuten voor 650.000 inwoners. Een belangrijke meerwaarde naar zowel dringende medische zorgverlening als naar geplande en chronische zorg. De huidige PIT-dienstverlening (Paramedisch Interventie Team) voor de ruime regio rond Mol moet op deze manier versterkt worden met een urgentie-werking voor de regio bestaande uit een PIT én een MUG-functie (Medische Urgentie Groep).

Bovendien – door de meer excentrische ligging van de nieuwe site – zal er voorzien worden in een zogenaamd zorgcentrum/zorghub in het centrum van Mol waar het huidig ziekenhuis Mol in voorbereiding is om een laatste nieuwbouw-activiteit te realiseren. Dat zorgcentrum zal samen met de eerste lijn met de grootste zorg ontwikkeld worden ten bate van de ambulante patiënten van heel onze regio.

Belangrijk aandachtspunt zal ten slotte ook de mobiliteit zijn en blijven. Goede afspraken met de wegbeheerder evenals de openbaar vervoersmaatschappijen zal cruciaal zijn in het succes van het nieuwe ziekenhuis om laagdrempelige zorg aan alle inwoners van de ruime regio te bieden.