KFC Mol en Donk Sport uit de nood dankzij onderlinge solidariteit

Gepubliceerd op  donderdag 31 augustus 2023 om 11.58 uur

Dankzij de solidariteit van andere voetbalclubs in onze gemeente vonden we tijdelijke oplossingen voor de getroffen sportclubs KFC Mol en Donk Sport. Zoals we eerder al communiceerden mag op advies van milieuonderzoeksbureau ABO trainingsveld C van KFC Mol en het voetbalveld van Donk Sport op de sportsite in Donk niet langer gebruikt worden. In beide voetbalvelden werden er asbestvezels in de bovenlaag aangetroffen. De jeugd KFC Mol traint vanaf 1 september op terreinen van verschillende voetbalclubs in de omgeving. Donk Sport kan voor enkele jaren terecht op de terreinen van Steenweg Sport in Heidehuizen. Het gemeentebestuur garandeert een correcte financiële afhandeling van de onderlinge steun. Inmiddels krijgen we van ABO ook de bevestiging dat er geen asbest werd aangetroffen in de bovenste grondlagen van voetbalterreinen A en B van KFC Mol.

Tijdens bijkomende bodemonderzoeken op het trainingsveld C van KFC Mol en het voetbalveld van Donk Sport troffen de onderzoekers in de bodemstalen van de bovenste dertig centimeter te hoge concentraties asbestvezels aan. De beslissing betekende voor de clubs een zware domper, maar heeft geen impact op de realisatie van het eerder gecommuniceerde masterplan, inclusief de bijhorende timing.

Oplossingen zoeken

Het gemeentebestuur beloofde de betrokken clubs oplossingen te zoeken. De afgelopen weken vond er intensief overleg plaats met meerdere voetbalclubs in de onmiddellijke omgeving. Meerdere scenario’s lagen op tafel. We vinden het hartverwarmend dat elke club die we contacteerden meteen aangaf te willen helpen. Samen met KFC Mol en Donk Sport werd stap voor stap de uiteindelijke puzzel gelegd. Voor KFC Mol zochten we naar trainingsvelden tijdens de week, voor Donk Sport hebben we nood aan een nieuwe thuisbasis voor enkele seizoenen.

Trainingsvelden KFC Mol

Na het advies van ABO behoudt KFC Mol nog twee van zijn drie voetbalterreinen op de sportsite van Donk. Deze terreinen worden ingezet voor alle wedstrijden, alsook voor de trainingen van de seniorenploegen. Voor de jeugdploegen wordt – afhankelijk van de leeftijdscategorie – op weekavonden uitgeweken naar voetbalterreinen in de omgeving. Deze clubs beschikken over de nodige verlichting voor avondtrainingen in de herfst en winter. Volgende clubs stellen hun terreinen open: FC Red Star, FC Flurky, Hoekske Sport, Moldavo, RST Millegem en Campus Rozenberg (kunstgrasveld). Het gemeentebestuur staat in voor een correcte vergoeding en het nodige extra onderhoud van de terreinen.

Heraanleg terreinen Galbergen

Deze oplossing geldt in eerste instantie voor enkele maanden. Parallel met deze tijdelijke oplossing starten we met de heraanleg van de voormalige voetbalvelden naast de Speelpleinstraat op het domein Galbergen. Deze terreinen zijn eigendom van het gemeentebestuur. In een ver verleden lag er een atletiekpiste, tot voor enkele jaren waren er nog twee voetbalvelden. Momenteel is het een grasvlakte met tal van oneffenheden.

Na de heraanleg creëren we er een multifunctioneel trainingsveld van 96 op 96 meter. Met verplaatsbare doelen van verschillende formaten bieden we KFC Mol de nodige flexibiliteit om er hun jeugdtrainingen te organiseren. Dit groot oefenterrein functioneert dan als volwaardige compensatie tot het volledige masterplan op sportsite Donk gerealiseerd is.

Voetbalveld Donk Sport

Voor Donk Sport was de uitdaging nog groter. Zij hebben nood aan een trainings- en wedstrijdveld – inclusief alle accommodatie – voor twee ploegen. Gelukkig vonden we in Steenweg Sport een welwillende partner. Deze club is bereid om, mits de nodige praktische onderlinge afspraken, huisvesting te bieden aan Donk Sport voor de vereiste seizoenen.

Dankbaar

Het gemeentebestuur is bijzonder verheugd over de enorme solidariteit die binnen de Molse voetbalclubs leeft. Elke club die we contacteerden, was meteen bereid om mee na te denken. Dat verdient een dikke dankjewel!

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur