Hoe verlopen de werken aan Kapellestraat – Turnhoutsebaan – Postelarenweg?

Gepubliceerd op  maandag 7 augustus 2023 om 8.28 uur

Maandag 28 augustus starten de werken aan de nutsleidingen voor de heraanleg van het kruispuntencomplex Kapellestraat – Turnhoutsebaan (N18) - Postelarenweg. Het vernieuwen van de nutsleidingen vormt de voorbereiding op de effectieve heraanleg  - in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) - begin 2024. De werken aan de nutsleidingen verlopen in drie fases. Elke fase gaat gepaard met een aangepaste verkeersafwikkeling. De handelaars binnen de werfzone blijven zo goed mogelijk bereikbaar. 

Zoals eerder aangekondigd plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een volledige herinrichting van de kruispunten van de Turnhoutsebaan (N18) met de Kapellestraat en de Postelarenweg. Deze werken verlopen in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur.

Waarom deze werken?

AWV wil de verkeersveiligheid op en rond de kruispunten verbeteren, waarbij de veiligheid van fietsers absolute prioriteit krijgt. Hiervoor wordt het volledige kruispuntencomplex uitgerust met verkeerslichten. Je vindt hier alle informatie – inclusief de plannen – over de heraanleg.

Drie grote stappen

Het project verloopt in drie stappen.

 1. In de loop van augustus beginnen de werken om de werfzone bouwrijp te maken. In de projectzone tussen de Postelarenweg en de Violettenstraat wordt de nieuwe rooilijn uitgezet. Vervolgens verwijdert de aannemer alle obstakels op het openbaar domein (brievenbussen, omheiningen, hagen, struiken,…). 
 2. De nutsmaatschappijen gaan vanaf 28 augustus aan de slag om alle ondergrondse kabels en leidingen te vernieuwen en te verplaatsen. Deze werkzaamheden moeten aan beide kanten van de Turnhoutsebaan en een deel van de Postelarenweg gebeuren, inclusief het kruispunt Postelarenweg - Bossestraat. Tegen het einde van het jaar moeten deze voorbereidende werken klaar zijn.
 3. Na de kerstvakantie – vermoedelijk in januari 2024 – starten de effectieve werkzaamheden voor de heraanleg van beide kruispunten met verkeerslichten.   

Stap 1: bouwrijp maken van de werfzone

Dit gebeurt in de loop van augustus en levert slechts beperkte, plaatselijke hinder op. Ingrijpende verkeersmaatregelen zijn nog niet vereist.

Stap 2: vernieuwing van de nutsleidingen

De vernieuwing van de nutsleidingen start op maandag 28 augustus. Dit verloopt in drie fases. Deze werken zijn nodig voor het gelijktijdig vernieuwen van alle ondergrondse nutsleidingen voor water, elektriciteit, gas, telecommunicatie,…. De vermelde timing geldt telkens onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Fase 1 nutsleidingen: kruispunt Postelarenweg – Bossestraat & stukje Postelarenweg 

 • Werfzone? 
  • De werfzone situeert zich in het stuk Postelarenweg tussen de Bossestraat en de Turnhoutsebaan. Ook het volledige kruispunt Postelarenweg – Bossestraat wordt afgesloten.
  • Er is geen impact voor het verkeer op de Turnhoutsebaan. De afslag van en naar de Postelarenweg is wel volledig afgesloten.
  • Ter hoogte van de werfzone geldt op de Turnhoutsebaan een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

 • Verkeer?
  • Fietsers: Ook voor fietsers wordt het kruispunt volledig afgesloten. Zij behouden nog voldoende veilige alternatieven van en naar Achterbos via de Turnhoutsebaan.
  • Auto’s en plaatselijk vrachtverkeer (bewegwijzerde omleiding): Auto’s en plaatselijk vrachtverkeer rijden in beide rijrichtingen om via de Postelarenweg, Sint-Apollonialaan en Keirlandse Zillen.

 • Bereikbaarheid handelaars?
  • Handelaars blijven maximaal bereikbaar.
  • Je kan niet parkeren op het deel van parking De Vliet tussen Turnhoutsebaan en Bossestraat. Voetgangers en fietsers kunnen wel door. 

 • Verwachte tijdsduur? +- 3 weken


Fase 2 nutsleidingen: Turnhoutsebaan, kant Kapellestraat

 • Werfzone? 
  • De werfzone situeert zich op de Turnhoutsebaan aan de kant van de Kapellestraat tussen de Postelarenweg en de Violettenstraat.
  • De werfzone neemt aan de kant van de Kapellestraat het voetpad, de parkeerstrook en een volledige rijstrook in beslag.
  • Het verkeer op de Turnhoutsebaan blijft slechts in één rijrichting mogelijk: vanuit het Centrum naar Dessel. Het kruispunt met de Kapellestraat is volledig afgesloten. Het éénrichtingsverkeer geldt tussen de twee kruispunten met de Bossestraat.
  • De aansluiting van de Violettenstraat op de Turnhoutsebaan blijft – met uitzondering van fietsers – tijdens fase 2 en 3 volledig afgesloten.

 • Verkeer?
  • Bestemmingsverkeer voor Centrum (-3,5 ton)
   • Via de Bossestraat. Deze wordt éénrichtingsverkeer richting Centrum. Er geldt een snelheidsbeperking tot maximum 30 kilometer per uur.
   • Kruispunt Dwarsstraat wordt afgesloten voor veilige doorstroming.
   • Bossestraat krijgt tijdelijk voorrang op verkeer vanuit Postelarenweg. Dus tijdelijk hier geen voorrang van rechts.

  • Vrachtwagens (+3,5 ton) & verkeer richting Zuiderring (N71) of gehuchten
   • Richting Zuiderring (Geel) of Achterbos, Millegem, Ezaart: Ter hoogte van de verkeerslichten met Sluis en Achterbos kies je voor  Achterbos – Millegem – Hofstede – Martelarenstraat - Borgerhoutsendijk.
   • Richting Zuiderring (Lommel) of Sluis, Ginderbuiten, Gompel, Wezel, Rauw
    • Alle verkeer richting Zuiderring (Lommel) of Sluis, Ginderbuiten, Gompel, Rauw en Wezel rijdt richting Sluis vanaf de verkeerslichten. De Kapellestraat is niet bruikbaar.
    • Vermijd de Bossestraat en de Leenhofstraat, want deze geldt voor bestemmingsverkeer voor het Centrum. 

  • Fietsers
   • Vanuit richting Dessel naar het Centrum: deze volgen de fietsomleiding via de Bossestraat.
   • Vanuit het Centrum richting Dessel: deze volgen een fietsomleiding via de Leenhofstraat, Chrysantenlaan, Tulpenstraat, Violettenstraat.

 • Bereikbaarheid handelaars?
  • De handelaars langs de Turnhoutsebaan blijven bereikbaar via het Centrum. Via de Bossestraat kan je eenvoudig een blokje omrijden.
  • De werken situeren zich aan de kant van de Kapellestraat. Alle parkings aan de overzijde blijven op elk moment bruikbaar.
  • Ook met de fiets en te voet kan je op elk moment de handelaars bereiken.

 • Verwachte tijdsduur? +- 6 weken


Fase 3 nutsleidingen: Turnhoutsebaan, kant Postelarenweg

 • Werfzone? 
  • De werfzone situeert zich op de Turnhoutsebaan aan de kant van de Postelarenweg, tussen de Postelarenweg en de Violettenstraat.
  • De werfzone neemt aan de kant van de Postelarenweg het voetpad, de parkeerstrook en een volledige rijstrook in beslag.
  • Het verkeer op de Turnhoutsebaan blijft ook in deze fase slechts in één rijrichting mogelijk: vanuit het Centrum naar Dessel. Het kruispunt met de Postelarenweg is volledig afgesloten. Dit éénrichtingsverkeer op de Turnhoutsebaan geldt tussen de twee kruispunten met de Bossestraat.
  • De aansluiting van de Violettenstraat op de Turnhoutsebaan blijft – met uitzondering van fietsers – ook in deze fase volledig afgesloten.

 • Verkeer?
  • Bestemmingsverkeer voor Centrum (-3,5 ton)
   • Via de Bossestraat. Deze wordt éénrichtingsverkeer richting Centrum. Er geldt een snelheidsbeperking tot maximum 30 kilometer per uur.
   • Kruispunt Dwarsstraat wordt afgesloten voor vlotte doorstroming.
   • Bossestraat krijgt tijdelijk voorrang op verkeer vanuit Postelarenweg. Dus tijdelijk hier geen voorrang van rechts.

  • Vrachtwagens (+3,5 ton) & verkeer richting Zuiderring (N71) of gehuchten
   • Richting Zuiderring (Geel) of Achterbos, Millegem, Ezaart: Ter hoogte van de verkeerslichten met Sluis en Achterbos kies je voor  Achterbos – Millegem – Hofstede – Martelarenstraat - Borgerhoutsendijk.
   • Richting Zuiderring (Lommel) of Sluis, Ginderbuiten, Gompel, Wezel, Rauw
    • Alle verkeer richting Zuiderring (Lommel) of Sluis, Ginderbuiten, Gompel, Rauw en Wezel rijdt richting Sluis vanaf de verkeerslichten. De Kapellestraat is niet bruikbaar.
    • Vermijd de Bossestraat en de Leenhofstraat, want deze gelden voor bestemmingsverkeer voor het Centrum. 
  • Fietsers
   • Vanuit richting Dessel naar het Centrum: deze volgen de fietsomleiding via de Bossestraat.
   • Vanuit het Centrum richting Dessel: deze volgen de Turnhoutsebaan.

 • Bereikbaarheid handelaars?
  • De handelaars langs de Turnhoutsebaan blijven bereikbaar via het Centrum. Via de Bossestraat kan je eenvoudig een blokje omrijden.
  • De werken situeren zich aan de kant van de Postelarenweg. Op bepaalde momenten zullen de parkings van de handelaars niet bereikbaar zijn, afhankelijk van de specifieke voortgang van de werken.
  • Ook met de fiets en te voet kan je op elk moment de handelaars bereiken.

 • Verwachte tijdsduur? +- 8 weken

Stap 3: heraanleg van het kruispuntencomplex

AWV start vermoedelijk na de kerstvakantie begin januari 2024 met de heraanleg van het kruispuntencomplex, als de weersomstandigheden het toelaten.

Ook deze werken verlopen gefaseerd, met gelijkaardige verkeersmaatregelen als tijdens de vernieuwing van de nutsleidingen.

Een timing en fasering hiervoor communiceren we in de loop van december. De totale tijdsduur is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. We verwachten ongeveer 4,5 maanden werk, opgedeeld in twee grote fases.

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten