Herinnering aanmeldingsperiode scholen niet-voorrangsgroep: start op 27 februari

Gepubliceerd op  woensdag 21 februari 2024 om 8.30 uur

De tweede aanmeldingsperiode voor het aanmeldingssysteem van de kleuter- en lagere scholen start op dinsdag 27 februari (9 uur) en loopt nog tot en met dinsdag 19 maart 2024. Alle ouders met een kind geboren in 2022 én ouders die een andere school kiezen voor hun kind, melden zich aan via www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen.

Schoolkeuze en afstand tot de school vormen de belangrijkste objectieve criteria van het aanmeldingssysteem. Alle kleuter- en lagere scholen (gemeentescholen, Katholiek Onderwijs Mol en GO! – onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) in onze gemeente en het schooltje uit de Sportlaan in Balen werken met 1 centraal aanmeldingssysteem. Dat betekent dat ouders via een website laten weten op welke school ze hun kind het liefst inschrijven.

Wanneer aanmelden?

De tweede aanmeldingsperiode loopt van dinsdag 27 februari (9 uur) tot en met dinsdag 19 maart 2024:

  • ouders met een kind geboren in 2022
  • ouders die een andere school kiezen voor hun kind(eren)
  • ouders met een kind geboren voor 2022 en die nog niet ingeschreven zijn in een school
  • ouders die zich konden inschrijven in de eerste periode, maar dit om welke reden dan ook niet deden

Ouders met een kind waarvan al een broer of zus ingeschreven is op de school, of die zelf op een school werken, kregen eerder al de kans om zich aan te melden in de aanmeldingsperiode voor de voorrangsgroep.

Wanneer inschrijven?

Nadat alle aanmeldingen verwerkt zijn, informeert het gemeentebestuur de ouders over de school waar ze hun kind kunnen inschrijven.

Communicatie ouders

Alle ouders met een kind geboren in 2022 ontvingen in december 2023 een brief van het gemeentebestuur met de aanmeldingsdata. Bij de brief zat een brochure die stap voor stap uitlegt hoe het aanmeldingssysteem werkt en een antwoord geeft op de meestgestelde vragen. Deze info vind je ook terug op www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen.

De ouders die nog niet inschreven tijdens de eerste aanmeldingsperiode, ontvingen in februari een herinneringsbrief.

Kamperen niet nodig

‘In MooiMol kamperen we aan de Molse Meren. Niet aan de schoolpoort.’ is de slogan van de communicatiecampagne die ouders stap voor stap begeleidt bij het aanmeldingssysteem voor de kleuter- en lagere scholen. Om alle kinderen gelijke kansen te geven in het maken van een schoolkeuze, werken alle scholen in onze gemeente en het schooltje van de Sportlaan in Balen met 1 centraal aanmeldingssysteem. We spelen hiermee ook in op de toekomstige capaciteitsproblemen van bepaalde scholen en vermijden dat ouders voor de schoolpoort moeten kamperen. Want… in MooiMol kamperen we alleen aan de Molse Meren!

Vragen?

Neem dan zeker contact op met dienst onderwijs via aanmeldenscholen@gemeentemol.be of 014 27 24 17 (tussen 9 en 12 uur).

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur