Heraanleg Zilvermeerlaan: overschakeling 2de fase op maandag 4 september

Gepubliceerd op  vrijdag 25 augustus 2023 om 9.29 uur

Maandag 4 september schakelt aannemer AGBb over naar de tweede fase van de heraanleg van de Zilvermeerlaan ter hoogte van de daginkom van Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Dit betekent dat de andere rijstrook wordt opgebroken en volledig vernieuwd volgens het nieuwe ontwerp. De verkeersmaatregelen blijven hetzelfde als in de eerste fase, met uitzondering van het inrijden van parking 1. Hiervoor wordt een nieuwe tijdelijke ingang gecreëerd vóór de werfzone wanneer je van de brug afrijdt. Fietsers volgen voor hun eigen veiligheid en een vlottere verkeersafwikkeling nog steeds een korte omleiding langs het fietspad van de Kanaalplas.

Begin mei startte de heraanleg van de Zilvermeerlaan ter hoogte van de dagrecreatie van het Zilvermeer. De plannen voor het creëren van een veilige inkom voor de dagjesbezoekers omvatten een heraanleg van de Zilvermeerlaan over een afstand van ongeveer 120 meter. Hierdoor ontstaat een groot verkeersplateau met een brede oversteek voor voetgangers en fietsers, bushaltes met verhoogde perrons én een Hoppinpunt. De asverschuivingen verlagen de snelheid van het doorgaand verkeer. Het project moet de toegang van het Zilvermeer verkeersveiliger en herkenbaarder maken.

Realisatie in twee fases

De realisatie van het project gebeurt in twee grote fases. De eerste fase is inmiddels afgewerkt. Over een afstand van 120 meter werd de vroegere rijstrook in beton en het aanliggende betonnen fietspad volledig uitgebroken en heraangelegd. De overige rijstrook bleef behouden voor het doorgaand (vracht)verkeer. Tijdelijke verkeerslichten regelen de doorgang voor elke rijrichting. Ook de uitgang van parking 1 kreeg een tijdelijk verkeerslicht, zodat je steeds veilig de parking kan verlaten. Op maandag 4 september wisselt de werfzone van kant en wordt het nieuw aangelegde deel gebruikt voor beurtelings verkeer met verkeerslichten. Parking 1 blijft bereikbaar via een tijdelijke ingang. Ook voor deze tijdelijke uitrit worden verkeerslichten voorzien.

Snelheidsbeperking

Wie vanuit Sluis richting het Zilvermeer rijdt, wordt al voor de brug verwittigd dat er tijdelijke verkeerslichten staan. Na het kruispunt met Wolfsbos geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur, zodat een eventuele wachtrij na de bocht tijdig wordt opgemerkt. Ter hoogte van de werfzone zelf geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

Omleiding voor fietsers

Om beurtelings verkeer op een veilige manier mogelijk te maken, geldt voor fietsers een verplichte omleiding. Zij moeten – vanuit Sluis richting Zilvermeer – meteen na de brug oversteken en het fietspad langs de Kanaalplas gebruiken. Ook in de andere rijrichting geldt deze verplichte omleiding. Ter hoogte van parking 2 komt een veilige doorsteek voor fietsers die van en naar de daginkom van het Zilvermeer rijden. Deze doorsteek met een tijdelijk zebrapad geldt ook voor gebruikers van parking 2 die te voet naar de daginkom komen.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten