Groen licht voor renovatie Café Boulevard, oranje licht voor hotel in nieuwbouw

Gepubliceerd op  woensdag 2 juni 2021 om 9.13 uur

Het gemeentebestuur geeft – onder specifieke voorwaarden – groen licht voor de renovatie van Café Boulevard met restaurant als nieuwe toekomstige bestemming. Het nieuwbouwhotel dat in de ontwerpplannen voorzien was in de aanpalende tuin, krijgt geen vergunning. Het college van burgemeester en schepenen staat positief tegenover de creatie van een bijkomend kwaliteitsvol hotel in het Centrum, maar wenst op verschillende essentiële punten een bijsturing van de plannen. Wanneer de projectontwikkelaar alsnog wenst een nieuwbouwhotel te realiseren, vereist dit een nieuwe vergunningsaanvraag.

Het project bestaat uit twee grote delen. De ontwerpplannen omvatten allereerst de renovatie, omvorming en uitbreiding van het leegstaande Café Boulevard tot een restaurant en lounge. Het bestaande gebouw wordt daarbij integraal behouden – met uitzondering van een kleine achterbouw - en uitgebreid met een nieuwe achterbouw.

Daarnaast zit in het project een losstaande nieuwbouw vervat. Deze nieuwbouw met een L-vorm – voorzien in de vroegere tuinzone - wordt ingericht als hotel met 25 kamers en 12 studio’s. Op het gelijkvloers voorzien de plannen een bar en een ontbijtruimte. Het ingediende project telt in totaal 23 parkeerplaatsen, waarvan 21 ondergronds en 2 bovengronds voor ‘Kiss & Ride’.

Groen licht voor renovatie en omvorming

Tijdens het openbaar onderzoek dat dit voorjaar liep van maandag 22 februari tot en met dinsdag 23 maart liepen in totaal 85 bezwaarschriften binnen, waarvan 80 met een identieke inhoud. Na een analyse van de bezwaarschriften en een studie van het dossier besluit het college van burgemeester en schepenen dat de renovatie, uitbreiding en herbestemming van Café Boulevard naar renovatie en lounge vergund wordt. Deze vergunning gaat gepaard met specifieke voorwaarden om het erfgoedkarakter van het gebouw maximaal te bewaren en om de impact van de functiewijziging voor de omwonenden te beperken.

Oranje licht voor nieuwbouwhotel

Voor het nieuwbouwhotel verleent het college van burgemeester en schepenen geen vergunning op basis van het ingediende dossier. Het college stelt in de motivatie van de beslissing dat een nieuwbouwhotel van deze grootteorde – gezien de toeristische meerwaarde – op deze locatie principieel kan. De architecturale uitstraling biedt kansen om dit gebouw te laten uitgroeien tot een baken en herkenningspunt in de omgeving. Het ontwerp sluit aan bij het bestaande Café Boulevard en is inpasbaar in het straatbeeld.

Toch wordt er negatief beslist vanwege verschillende redenen:

  • Het huidige ontwerp beschermt onvoldoende de privacy van de omwonenden.
  • De mix van studio’s en hotel is niet aanvaardbaar. Het college van burgemeester wenst een zuiver hotel, dus uitsluitend met hotelkamers.
  • De functies van het bijgebouw moeten in het hoofdvolume geïntegreerd worden, zodat de voetafdruk van het project nog ingeperkt wordt. Het verdwijnen van het bijgebouw creëert mogelijkheden voor een volwaardig groenscherm ten opzichte van de achterburen.
  • Regenwater moet meer kunnen infiltreren, in plaats van een vertraagde afvoer.

Wat nu?

Na deze beslissing beslist de eigenaar over de vervolgstappen. De eigenaar kan binnen een bepaalde termijn tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in beroep gaan bij de deputatie van de provincie Antwerpen. De deputatie kan vervolgens na een eigen analyse van het dossier de beslissing van het gemeentebestuur bevestigen of afwijkend beslissen.

Daarnaast kan de eigenaar de projectplannen aanpassen op basis van de beslissing van het gemeentebestuur en een nieuwe dossieraanvraag indienen. In dat geval volgt een nieuw openbaar onderzoek en een nieuwe studie van de aangepaste plannen.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten