Gemeentebestuur steunt 7 verenigingen met werking in het Zuiden

Gepubliceerd op  dinsdag 14 november 2023 om 9.09 uur

7 verenigingen met een werking hier en in het Zuiden krijgen van het gemeentebestuur ondersteuning bij hun projecten. Solidariteit blijft belangrijk, ook wereldwijd. Het gemeentebestuur trekt hiervoor 27.500 euro uit en zet zo het belang van internationale samenwerking en duurzame ontwikkelingsdoelen kracht bij. Enkel verenigingen actief in onze gemeente en aangesloten bij de mondiale raad kunnen een subsidie aanvragen. Alle aanvragen worden gescreend en afgetoetst aan de vooropgestelde criteria.

Heel wat Mollenaren zetten zich via verschillende organisaties belangeloos in voor mensen in het globale Zuiden. Dat doen ze via sterke partnerorganisaties ter plaatse. Voor hun projecten kunnen de verenigingen aanspraak maken op subsidies via de gemeente.

Subsidies mondiale verenigingen

Na advies en inspraak van alle mondiale verenigingen die lid zijn van de mondiale raad, besliste het college van burgemeester en schepenen op 3 november om 27.500 euro te verdelen over 7 verenigingen:

> Broederlijk Delen werkt aan een duurzame wereld zonder ongelijkheid, tot iedereen mee is. Zij ontvangen een subsidie voor de versterking en de uitbouw van duurzame landbouw en gemeenschapsopbouw in de regio Kwilu (Democratische Republiek Congo). Zij ondersteunen ook een zelfstandige boerenbeweging die invloed kan uitoefenen op het beleid. 
Meer info: www.broederlijkdelen.be/nl

> Focus vzw realiseert zonne-installaties in gezondheidscentra in de Democratische Republiek Congo. Zij ontvangen een subsidie voor het verzekeren van groene stroom. Concreet ontvangen 3 klinieken in de hoofdstad zonnepanelen en toebehoren, waarbij hun technische staf wordt opgeleid voor het onderhoud.
Meer info: www.focus-vzw.eu/

> Damiaanactie bestrijdt lepra en TBC in 14 landen. Zij ontvangen een subsidie voor mensen getroffen door lepra in Kamsar Stad (Guinee). Concreet wordt dit gebruikt voor de renovatie van het gezondheidscentrum van Kassopo.
Meer info: https://damiaanactie.be/

> Musojuna werkt aan betere levensomstandigheden voor kinderen, jongeren en volwassenen in Ghana. Zij ontvangen een subsidie voor de uitbouw van een naaiatelier in Kasoa. Groepjes van kwetsbare meisjes krijgen opleiding in een naaiatelier en omkadering in de uitbouw van hun eigen leven.
Meer info: www.musojuna.be

> Rikolto oogst nieuwe ideeën om een groeiende wereldbevolking duurzaam te voeden. Zij ontvangen een subsidie om te werken aan duurzame rijstproductie in Tanzania. Concreet worden kleinschalige rijstproducten ondersteunt in duurzame rijstteelt en wordt er gewerkt naar een inclusieve markt.
Meer info: www.rikolto.be

> Rugendo ondersteunt kwetsbare vrouwen om hun economische zelfredzaamheid te verhogen in de Democratische Republiek Congo. Zij ontvangen een subsidie voor hun vaste werking op het eiland Idjwi. Concreet gaan hierdoor 55 weeskinderen naar school en krijgen weduwen vakopleiding om een economische activiteit te doen voor een klein inkomen. Meer info: www.rugendo.be

> Vrienden van Cuba bevordert de toenadering tussen het Belgische en Cubaanse volk. Zij ontvangen een subsidie voor het nationale project rond preventie van tienerzwangerschappen in 6 provincies van Cuba. Concreet worden er verschillende vrouwenhuizen met gezinsbegeleiding opgericht waarvoor vrijwilligers opleiding krijgen. Ook voorzien ze voorlichtingsmateriaal en werken ze sensibilisatiecampagnes uit.
Meer info: www.cubamigos.be

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten