Gemeentebestuur niet akkoord met Vlaams compromis voor Molse dierenmarkt

Gepubliceerd op  donderdag 14 december 2023 om 9.50 uur

Het gemeentebestuur gaat absoluut niet akkoord met het Vlaamse compromisvoorstel om de Molse Dierenmarkt slechts 8 keer per jaar te laten doorgaan. Dit voorstel bevordert – net zoals een totaalverbod – het dierenwelzijn allerminst. Een beperkt aantal keer per jaar een dierenmarkt organiseren is geen realistisch voorstel. Ook inhoudelijk zijn we niet akkoord met de bijkomende motivatie die we per brief vernamen van de Vlaamse minister van dierenwelzijn. Ons formeel antwoord als open brief werd verstuurd, waarbij we ongewijzigd pleiten voor een volledig behoud van de Molse dierenmarkt volgens de huidige strikte normen voor dierenwelzijn. De gemeenteraad keurde op de zitting van 20 november al unaniem een motie goed waarin het behoud van de Molse dierenmarkt uitgebreid wordt gemotiveerd.

Het gemeentebestuur deelt vast en zeker de bekommernissen van de Vlaamse minister van dierenwelzijn. We juichen alle wetgeving toe – waaronder de nieuwe codex voor dierenwelzijn - die dit doel bevordert. We zijn evenwel absoluut niet akkoord dat het volledig verbieden van de Molse dierenmarkt – of een compromis van 8 keer per jaar – helpt. Integendeel zelfs, het huidige voorstel werkt zelfs contraproductief.

Dierentransporten

In zijn antwoordbrief spreekt de Vlaamse minister van dierenwelzijn over stresssituaties tijdens het transporteren van dieren. Dit argument verwondert ons ten zeerste. Alle dierentransporten en tijdelijke huisvesting op de markt verlopen volgens onze controles conform de strikte wettelijke richtlijnen die hiervoor gelden. We vinden het dan ook bijzonder vreemd dat de minister deze omstandigheden omschrijft als ‘rudimentair en beangstigend’. Wanneer er volgens de inzichten van de minister aangepaste richtlijnen komen ter verbetering van de omstandigheden, dan zullen we deze meteen toepassen onder toezicht van onze dierenartsen.

Niet voor vertier, wél zinvolle verkoop

De minister laat in de nieuwe codex jaarmarkten, tentoonstellingen en duivensport nog steeds toe, zonder bijkomende restricties. Geldt dan ook hiervoor niet het argument van de stressvolle transporten? In deze situaties gaat het bovendien niet om een zinvolle verkoop, maar slechts om een hobby, sport of vertier. De transporten blijven voor onze Molse dierenmarkt bovendien uiterst beperkt, aangezien we overwegend regionale handelaars en particulieren ontvangen.

Géén impulsaankopen

Een tweede argument dat de minister aanhaalt focust op het wegnemen van de mogelijkheid tot impulsaankopen. Dit argument mist elke grondslag. Op onze Molse dierenmarkt worden géén dieren aangeboden die een impulsaankoop stimuleren. Zowel voor vogels, vissen, pluimvee, cavia’s als konijnen gaat het telkens om weloverwogen aankopen waarvoor ook bijkomend moet geïnvesteerd worden in een passende huisvesting. Anders dan bij katten en honden – die op onze markt uiteraard niet verkocht worden - kunnen deze dieren dan ook niet als impuls aangekocht worden.

Tegenovergesteld advies

Sterker zelfs, het officiële Vlaamse adviesorgaan SALV beklemtoont het belang van de nabijheid om dieren te kunnen kopen. Dit bevordert de algemene kennis van dierenwelzijn en biedt mensen de mogelijkheid om op een correcte manier met dieren te leren omgaan.

Konijnen, kippen en ander pluimvee spelen een belangrijke rol in de verwerking van huis- en tuinresten. Als gemeentebestuur hebben we – net zoals veel gemeentebesturen in Vlaanderen – in het verleden zelfs al acties ondernomen waarbij inwoners hun GFT-bak konden inruilen voor één of meerdere kippen. Als we het houden van deze dieren door gezinnen belangrijk vinden, waarom bemoeilijken we dan de aankoop? Of verhinderen we dat deze op een publiek sterk gecontroleerde plaats kan gebeuren?

Nu of nooit?

We zijn ten slotte van mening dat een beperking tot acht markten per jaar eventuele impulsaankopen in de hand werken. Bezoekers krijgen dan sterk het gevoel ‘het is nu of nooit’, terwijl ze volgens het huidige wekelijkse ritme de tijd en kans krijgen om een eventuele aankoop extra te overwegen. 

Dringend verzoek

We herhalen in onze brief daarom nogmaals het verzoek voor een uitzondering, zodat de Molse dierenmarkt in zijn huidige vorm met alle respect voor het dierenwelzijn kan blijven bestaan. Het voorstel vanuit de minister van dierenwelzijn om de markt 8 keer per jaar toe te laten en op de andere momenten een tentoonstelling te organiseren voldoet totaal niet aan onze verwachtingen. In deze vorm gaat er bijzonder veel expertise verloren en zal het dierenwelzijn niet verbeteren. We hopen op een verder overleg zodat we samen de toekomst van onze dierenmarkt kunnen verzekeren.

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten