Gemeentebestuur informeert verhuurders over verplicht conformiteitsattest

Gepubliceerd op  vrijdag 21 oktober 2022 om 13.54 uur

Het gemeentebestuur verstuurt een informatiebrief naar 2.250 verhuurders van woningen in onze gemeente. Met deze brief informeren we de verhuurders rechtstreeks over de stapsgewijze invoering van het zogeheten conformiteitsattest. In totaal gaat het over een 3.300 huurwoningen. De gefaseerde invoering start vanaf 1 januari 2023. Dit attest bevestigt na een woningkwaliteitscontrole officieel dat je huurwoning voldoet aan de minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen. Verhuurders die meer informatie wensen over het conformiteitsattest en de verplichting, kunnen op 15 november deelnemen aan een online infoavond. Schrijf hiervoor vooraf in via www.gemeentemol.be/conformiteitsattest. Je ontvangt dan de link om deel te nemen.

Het gemeentebestuur voert vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs een verplicht conformiteitsattest in voor huurwoningen. Dit is voor eigenaars en verhuurders in onze gemeente van groot belang.

Welke fasering geldt voor de verplichting?

Alle eigenaars – ongeacht de leeftijd van de woning - doen er nu al hun voordeel mee om een conformiteitsonderzoek te laten uitvoeren. De verplichting voeren we evenwel gefaseerd in. Zo krijgen de eigenaars van oude woningen tot en met het bouwjaar 1930 een periode van 3 jaar (2023, 2024 en 2025) om het conformiteitsattest te bekomen.

In een volgende periode van 4 jaar komen vervolgens de woningen tot en met bouwjaar 1970 aan bod. Zo werken we trapsgewijs totdat tegen het jaar 2036 alle huurwoningen aan de verplichting voldoen. Naast de brief die we momenteel versturen, verwittigen we gericht elke betrokken eigenaar bij de start van een nieuwe fase.

Wat is een conformiteitsattest? 

Dit attest bevestigt officieel dat je huurwoning voldoet aan de minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen. Een goede levenskwaliteit begint bij een goede woningkwaliteit.

Je kan het attest aanvragen bij onze dienst ruimtelijke ordening. Vervolgens komt een woningcontroleur van IOK ter plaatse. De controleur gaat na of de woning conform, veilig en gezond is volgens vastgelegde criteria. Je vindt deze criteria via www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/welke-zijn-de-woningkwaliteitsnormen. Van deze woningkwaliteitscontrole wordt een verslag opgesteld.

Als je woning de minimumnormen behaalt, krijg je een conformiteitsattest. Dit attest vermeldt ook hoeveel personen er maximaal mogen wonen.

Hoe lang is een conformiteitsattest geldig? 

In de meeste gevallen blijft een attest tien jaar geldig. Bij gebreken verwachten we van jou als eigenaar een oplossing en kunnen we het attest beperken in de tijd.

Hoeveel kost een conformiteitsattest? 

Vanaf 1 januari 2023 kost een conformiteitsonderzoek en de bijhorende administratieve opvolging volgens verwachting 90 euro kosten. De gemeenteraad beslist hierover in de loop van het najaar. Via www.gemeentemol.be/conformiteitsattest kan je online een conformiteitsonderzoek voor jouw huurwoning aanvragen.

Waarom is een conformiteitsattest ook voor jou als verhuurder een pluspunt? 

Met een conformiteitsattest toon je mogelijke huurders dat je woning voldoet aan alle normen op vlak van sanitair, elektriciteit, stabiliteit, verluchting en verlichting.

Dit attest bewijst dat je woning in orde was op het moment van het onderzoek en is daardoor een belangrijk argument bij eventuele juridische procedures. Zo stelt het Vlaams Woninghuurdecreet dat indien je als verhuurder binnen de 3 maanden voor het begin van de huurovereenkomst een conformiteitsattest voor je huurwoning hebt verkregen, wordt vermoed dat je de woning in een goede staat hebt verhuurd. Je kan op elk moment – bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe verhuring – een nieuw conformiteitsonderzoek aanvragen.

Meer info? 

Op 15 november 2022 organiseren we om 19.30u een online infoavond. Dan kan je eventuele vragen ook stellen. Je schrijft hiervoor in via www.gemeentemol.be/conformiteitsattest. Vervolgens ontvang je de link voor de online infoavond.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur