Geen vergunning voor twee winkelpanden langs Turnhoutsebaan

Gepubliceerd op  dinsdag 14 november 2023 om 8.49 uur

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen vergunning voor het bouwen van twee grote winkelpanden langs de Turnhoutsebaan, ter hoogte van het fiets- en wandelpad naar de Grotstraat (Turnhoutsebaan 230-236). De aanvraag wordt op talrijke vlakken negatief beoordeeld.

De aanvraag omvatte het slopen van de bestaande gebouwen en vervolgens een nieuwbouw van twee commerciële ruimtes voor – zo vermeldt de aanvraag - de uitbating van een SPAR en een GAMMA. Daarnaast voorzagen de plannen de aanleg van een parking met bijhorende circulatiewegen. Om de gebouwen en de parking te realiseren, moesten er meerdere bomen gekapt worden en een gedeelte van de percelen volledig ontbost.

Negatieve beoordeling

Tijdens het openbaar onderzoek liepen 11 bezwaarschriften binnen. Het gemeentebestuur beoordeelt de aanvraag eveneens als negatief en verleent geen omgevingsvergunning.

Samengevat het project is te grootschalig. Er blijft onvoldoende bouwvrije, niet-verharde oppervlakte op het perceel over in verhouding met de bebouwde en verharde oppervlakte. Het project bestaat overwegend uit een grijze vlakte van asfalt en klinkers, met te weinig aandacht voor kwalitatief groen. De vooropgestelde voortuinzone van 22 meter wordt niet gerespecteerd. De bufferzone tegenover de omliggende woningen wordt niet volwaardig ingericht als fysieke groenbuffer.

Het perceel is gelegen aan een druk kruispunt waarbij het onwenselijk is om bijkomende drukbezochte handelszaken kort aan het kruispunt te laten ontsluiten. Hierdoor kreeg het project ongunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer als wegbeheerder.

Dit retailproject - vlakbij langs een drukke gewestweg en vlakbij het kruispunt Turnhoutsebaan – Sluis – Achterbos - heeft mogelijk negatieve mobiliteitseffecten. Wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer gaf een negatief advies vanwege de ligging van het perceel nabij een druk kruispunt, waar het onwenselijk is om bijkomende drukbezochte handelszaken extra te laten ontsluiten op de Turnhoutsebaan. Ook onze eigen verkeersdienst gaf een negatief advies. De effecten op mobiliteit werden door de aanvrager onvoldoende onderzocht via een uitgewerkte mobiliteitsstudie, waardoor de potentieel negatieve gevolgen onmogelijk objectief kunnen worden beoordeeld.

Ook onze dienst lokale economie gaf een ongunstig advies voor een bijkomende grootschalige supermarkt. De voorziene oppervlakte van de supermarkt overstijgt deze van een buurtsuperette.

Wat nu?

Na de weigering van de omgevingsvergunning kan de projectontwikkelaar eventueel in beroep gaan tegen de weigering bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Deze maakt een nieuwe beoordeling van het dossier en beslist vervolgens om al dan niet een vergunning te verlenen.  

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten