Fiberklaar tussen 1 en 12 juli actief in de omgeving van de Galbergen

Gepubliceerd op  vrijdag 28 juni 2024 om 10.22 uur

In de periode van maandag 1 tot en met vrijdag 12 juli gaat Fiberklaar aan de slag in de Speelpleinstraat, Don Boscostraat en Galbergen. Deze werken vinden bewust plaats in de vakantieperiode, gezien de verkeersdrukte en de passerende schoolbussen bij het begin en einde van de schooldag. Afhankelijk van de straat, leiden de werken tot enkele verkeersmaatregelen. Zo geldt voor de Speelpleinstraat – waar al op 1 juli wordt gestart – in sommige fases éénrichtingsverkeer en een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. In de Don Boscostraat geldt ter hoogte van de school en de kinderclub een doorgangsverbod, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Op sommige momenten voeren we beurtelings verkeer in. Ook voor Galbergen geldt tijdelijk een doorgangsverbod, uitgezonderd plaatselijk verkeer, aangevuld met een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur. We bedanken iedereen om de tijdelijke verkeerssignalisatie te respecteren.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur