Extra windturbine in Gompel? Luminus en AGC Glass Europe nodigen buurt uit

Gepubliceerd op  donderdag 6 februari 2020 om 7.38 uur

Op woensdag 19 februari 2020 organiseert Luminus een infomoment voor de buurtbewoners van AGC Glass Europe in Gompel. Het infomoment past in een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden en het potentiële draagvlak voor één bijkomende windturbine op de bedrijfssite.

Luminus onderzoekt een potentieel project voor één windturbine op de site van AGC Glass Europe in Gompel. Deze windturbine vormt mogelijk een aanvulling op het al bestaande windpark van drie windturbines op industrieterrein Berkebossen. Het project is op dit moment nog in een eerste onderzoeksfase, er is nog geen sprake van een omgevingsvergunningsaanvraag.

Het creëren van een draagvlak voor een windproject en het onderhouden van goede relaties met de buurt, zijn zeer belangrijk voor Luminus en AGC Glass Europe. Daarom organiseren ze op 19 februari een verkennend infomoment georganiseerd op het bedrijventerrein van AGC in de Voortstraat 27 in Mol.

Doelstelling?

Op dit infomoment wordt uitgelegd wat de belangrijkste aspecten zijn van zo’n windproject en hoe die verder onderzocht zullen worden. Omwonenden krijgen tijdens het infomoment de kans om vragen te stellen of eventuele bezorgdheden te uiten. De projectpartners willen zich een duidelijk beeld vormen van het draagvlak voor een windproject. De feedback vanuit de omgeving zal gebruikt worden in de eventuele verdere uitwerking van het windproject.

Voor wie?

Dit verkennend infomoment richt zich in de eerste plaats op de directe omwonenden en omliggende bedrijven van de projectlocatie. Luminus en AGC Glass Europe hebben daarom alle adressen aangeschreven met een persoonlijke uitnodiging in een straal van ca. 500m rondom het project. Deze personen hebben voorrang. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom op het infomoment, zolang de capaciteit dit toelaat. Omdat het infomoment plaatsvindt op een beveiligde bedrijfssite, schrijven geïnteresseerden zich vooraf in.  

Indien het windproject verder zou worden uitgewerkt, engageert Luminus zich tot het organiseren van bijkomende communicatie en informatiemoment(en). Deze initiatieven richten zich dan op de ruimere omgeving en gebeuren in samenspraak met de betrokken gemeentes.

Praktisch?

Het infomoment richt zich in eerste instantie op de rechtstreeks aangeschreven omwonenden. Het infomoment kan enkel bezocht worden door vooraf een afspraak te maken voor één van de volgende sessies:

  1. 16-17u
  2. 17-18u
  3. 18-19u

Men kan zich inschrijven via het volgend email-adres: registration@luminus.be

Gelieve bij de inschrijving het tijdsblok naar keuze, je naam en het aantal personen te vermelden. Inschrijvingen zijn mogelijk tot en met 16 februari 2020.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur