Aanvraagdossier ‘Groen Hart voor MooiMol’ in te kijken tot 6 mei

Gepubliceerd op  vrijdag 7 april 2023 om 0 uur

De vergunningsaanvraag voor het project ‘Groen Hart voor MooiMol’ is ingediend en ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de aanvraag alle vereiste dossierstukken bevat. Omdat de aanvraag past binnen de voorschriften van het RUP Centrum schrijft de procedure geen publiek openbaar onderzoek voor. Toch geven we iedereen de kans om het volledige dossier te consulteren. Dit kan op afspraak, uiterlijk tot 6 mei. Je krijgt dan meteen ook de kans om eventuele opmerkingen te maken.

Sinds midden 2021 werken we aan de ontwerpplannen voor een Groen Hart in MooiMol. Na een uitgebreid participatie- en informatietraject stonden deze begin 2023 op punt. Je kon en kan elke stap volgen via www.gemeentemol.be/groenhart. In de loop van maart werd de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Groen Hart voor MooiMol?
Dit project transformeert het Santo Tomasplein, de horecabuurt van de Corbiestraat én zones langs het Rondplein tot een groene en autoluwe centrumzone waar het heerlijk is om te vertoeven. Tal van ontmoetingsplekjes, wandelboulevards langs het Rondplein, extra bomen en weelderig prairiegroen maken de buurt aantrekkelijk voor voor jong en oud. Vlakbij de terrassen in de Corbiestraat garanderen speelfonteinen op warme zomerdagen heel wat vertier. 

Behoud én uitbreiding parkeermogelijkheden
Het behoud van voldoende parkeermogelijkheden in het centraal centrumgebied was een belangrijk aandachtspunt doorheen het overlegtraject. Op het Rondplein stijgt het aantal parkeerplaatsen van 130 naar 143, waarvan 9 parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Ter compensatie van de parkeerplaatsen die noodgedwongen verdwijnen op de tussenstrook tussen de Wereldwinkel en de Statiestraat, leggen we in de Smallestraat een nieuwe centrumparking aan met 24 parkeerplaatsen. Ook deze aanleg zit in het aanvraagdossier vervat.

Timing & fasering
We hopen begin juni een finale beslissing te hebben over de omgevingsvergunning. Parallel werkt het studiebureau het aanbestedingsdossier uit voor het aanstellen van een aannemer. Als dit aanbestedingsdossier klaar is, wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

De uiteindelijke werken verlopen in twee grote fasen. We hopen dit najaar te starten met de heraanleg van de horecazone van de Corbiestraat en het Santo Tomasplein. Deze werken moeten zeker klaar zijn voor de kermis van 2024. Na afloop van de kermis kan het Rondplein de beoogde transformatie ondergaan. Bovenstaande timing geldt onder absoluut voorbehoud.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur