Volledig nieuwe school voor ‘Schooltje van de Hei’

Gepubliceerd op  donderdag 30 maart 2023 om 0 uur

Als alles verloopt zoals gepland, starten dit najaar de bouwwerken voor de realisatie van een volledig nieuw schoolgebouw voor het ‘Schooltje van de Hei’. Hiermee realiseert het gemeentebestuur de beleidsambitie om deze school in het gehucht Heidehuizen stapsgewijs uit te bouwen tot een volwaardige gemeentelijke basisschool. De toekomstige school bestaat uit twee graadsklassen voor de kleuters en drie graadsklassen voor het lager onderwijs. Tijdens de bouwwerken verhuizen alle leerlingen naar een tijdelijke school - modulair opgebouwd met containerklassen - achter de nabijgelegen Zaal Spellenburg. Woensdagavond 29 maart werden alle ouders en de buurtbewoners in primeur geïnformeerd over de plannen. 

De plannen voor een volledige nieuwbouw volgen uit een onderzoek in 2019-2020 naar de toekomst van de school. Op dat moment was Heidehuizen als wijkschooltje verbonden aan de moederschool Mozawiek in Ezaart. Heidehuizen bood uitsluitend kleuteronderwijs aan in twee klasjes. Voor het lager onderwijs moesten de leerlingen verhuizen naar Ezaart, op een ruime afstand gelegen aan de overzijde van de Zuiderring.

Deze situatie was voor vele ouders van Heidehuizen en nabije omgeving een structureel knelpunt, waardoor ze een andere schoolcarrière voor hun kinderen uitstippelden. Het ‘Schooltje van de Hei’ kreeg hierdoor amper inschrijvingen, wat het voortbestaan in gevaar bracht. Ook voor de moederschool in Ezaart leverde de koppeling heel wat nadelen op, zoals het al dan niet nodeloos voorbehouden van plaatsen in het lager onderwijs voor leerlingen van Heidehuizen.  

Participatief traject
Het onderzoek omvatte een participatief traject met talrijke betrokkenen, waaronder leerkrachten, personeelsleden, ouders, buurtbewoners en het schoolbestuur. Verschillende scenario’s lagen op tafel, waaronder ook een sluiting. Finaal werd in 2020 door de gemeenteraad gekozen voor de uitbouw van een volwaardige basisschool, in combinatie met een koppeling aan een andere moederschool. Dit werd ‘Alles Kids’ in Gompel.

Ook Gompel is een kleine school binnen TROTS, onze scholengemeenschap voor het gemeentelijk onderwijs. De koppeling van twee kleinere scholen bood pedagogische voordelen en maakt het voor de directie haalbaar om beide vestigingen goed te leiden. 

Inmiddels is de koppeling met Alles Kids in Gompel sinds 2021 een feit. Ook de uitbouw tot een volwaardige basisschool met graadsklassen werd opgestart. Door de beperkte schoolinfrastructuur in Heidehuizen verschenen er hierdoor containerklassen op de speelplaats.

Nieuwe schoolgebouwen
Samen met de beslissing om het ‘Schooltje van de Hei’ te laten uitgroeien tot een volwaardige basisschool besliste de gemeenteraad in 2020 eveneens om zo snel mogelijk te investeren in volledig nieuwe schoolgebouwen. In afwachting van (gedeeltelijke) Vlaamse subsidies prefinanciert het gemeentebestuur de bouwkost. Architectenbureau aat|architecten werd via een wedstrijdprocedure aangesteld voor het ontwerp en de technische begeleiding van het project.

Gloednieuw schoolgebouw
Het architectenbureau werkte binnen de grenzen van de bestaande locatie een gloednieuw compact en modern schoolgebouw uit met twee verdiepingen. Het bestaande schoolgebouw wordt dus volledig afgebroken. Wel komen een architecturale kenmerken van het bestaande gebouw terug in het ontwerp voor de nieuwbouw. Daarnaast staan natuurlijk licht, openheid en duurzaamheid centraal in het architecturaal ontwerp.

Het nieuwe schoolgebouw krijgt een L-vorm en biedt op het gelijkvloers ruimte voor onder andere twee graadsklassen voor de kleuters, administratieve ruimtes, een refter en een turnzaal. Op de eerste verdieping komen een leraarslokaal met dakterras, drie graadsklassen voor de lagere school, twee zorglokalen en twee lokalen voor levensbeschouwelijke vakken. Door de L-vorm blijft een maximale oppervlakte voor de speelplaats gevrijwaard. Ook de bestaande kastanjeboom en de oude tuinmuur met de buren blijven op de speelplaats behouden. Datzelfde geldt voor de monumentale boom op het pleintje voor de school. De refter en de turnzaal kunnen door externe verenigingen gehuurd worden, onafhankelijk van de rest van het gebouw.

Tijdelijke verhuis naar site Spellenburg
Om de school operationeel te houden tijdens de bouwwerken werden verschillende scenario’s geanalyseerd. Een gefaseerde bouw bleek onmogelijk door de beperkte oppervlakte van het terrein en de nood aan geothermische boringen voor een duurzaam klimatisatiesysteem. Hierdoor stapten we noodgedwongen over naar de realisatie van een tijdelijke school op een andere, nabijgelegen locatie.

De terreinen achter Zaal Spellenburg kwamen als aangewezen oplossing uit de bus. In twee fasen verhuizen we de volledige school naar containerklassen, een containerrefter en een sanitaire unit op deze locatie. Daarnaast voorzien we een veilig afgebakende speelplaats. Ouders kunnen bij het brengen en afzetten van de kinderen gebruikmaken van de aanwezige parkeerfaciliteiten. We danken het Dekenaat Zuiderkempen om ons als eigenaar de gronden ter beschikking te stellen. 

Vanaf dit najaar
Tegen 1 september 2025 willen we de nieuwe school in gebruik nemen. De exacte timing voor de start van de werken hangt af van de verdere voortgang van het dossier. Zo omvat de volgende stap het bekomen van de vereiste omgevingsvergunning. De komende weken wordt het aanvraagdossier ingediend, waarna een openbaar onderzoek volgt. Parallel hiermee dient het gemeentebestuur een vergunningsaanvraag in voor de tijdelijke school achter de zaal Spellenburg en bereiden we de aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer voor. We hopen te verhuizen naar de tijdelijke school in oktober en november. De afbraak van de oude school staat begin 2024 op de planning. 

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten