Den Brand plant nieuwbouw in de Spoorwegstraat

Gepubliceerd op  woensdag 15 maart 2023 om 0 uur

Van vrijdag 17 maart tot en met zaterdag 15 april 2023 loopt een openbaar onderzoek naar de plannen van vzw Den Brand voor een nieuwbouw in de Spoorwegstraat. Het nieuwe multifunctionele gebouw komt naast de bestaande oude vestiging, gekend als Brand 6. Nadien worden de bestaande gebouwen afgebroken. Het gemeentebestuur ondersteunt het project dankzij een voordelige erfpacht voor de grond.

Den Brand is al bijna veertig jaar een vertrouwde en sterk gewaardeerde organisatie in onze gemeente. Sinds 1983 biedt deze vzw een warme thuis aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Deze inwoners wonen op één van de locaties, vinden er een zinvolle dagbesteding en krijgen er aangepaste begeleiding. Als organisatie beschikt Den Brand momenteel over vijftien huizen, verspreid over Mol, Lier en Herentals. De organisatie telt bijna 100 vaste medewerkers. Samen met talloze vrijwilligers zetten ze zich in voor 160 bewoners.

Hoofdlocatie

De organisatie wil de bestaande uitgeleefde gebouwen afbreken en – aanpalend – vervangen door een nieuwbouw in L-vorm. De plannen voorzien leefruimtes en verblijven voor twee leefgroepen van 23 bewoners, een atelier voor dagbesteding, kantoren voor 15 personen, ruimtes voor de logistieke dienst en een polyvalente zaal. Eén leefgroep richt zich specifiek op oudere bewoners met meer zorgbehoefte. Dankzij de nieuwbouw kan de organisatie ook het hoofdkantoor opnieuw inrichten op een eigen locatie, in nabijheid van de bewoners. Voorlopig huurt de organisatie hiervoor tijdelijk de nodige ruimte op Verlipark in Donk.

Verankering via erfpacht

Het contrast van de geplande nieuwbouw met de bestaande gebouwen is groot. De nieuwe accommodatie voldoet aan alle hedendaagse eisen en verwachtingen van zowel bewoners, medewerkers als familie. Door het verlenen van een voordelige erfpacht wil het gemeentestuur als grondeigenaar de bouwplannen ten volle ondersteunen. De integratie van kantoren en logistieke dienst in de plannen garandeert de verankering van een prachtorganisatie die in 1983 in onze gemeente werd opgericht. De bestaande gebouwen van Brand 6 werden eveneens gerealiseerd op grond van het gemeentebestuur. Na afbraak beëindigen we hier de erfpacht en komt dit terrein opnieuw in het openbaar domein.

Openbaar onderzoek

Vooraleer vzw Den Brand kan starten met de realisatie van de nieuwbouwplannen moet het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning verlenen. Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt vrijdag 17 maart tot en met zaterdag 15 april 2023. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier online raadplegen via www.omgevingsloket.be, door te zoeken op dossiernummer OMV_2022153165. Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2.

Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

  • Tegen ontvangstbewijs aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw
  • Per post aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer OMV_2022153165. of referentie gemeente 2022/519
  • Per mail – met geactiveerde ontvangstbevestiging – naar ro@gemeentemol.be
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten