Vergunning voor heraanleg Zilvermeerlaan ter hoogte van ingang Zilvermeer

Gepubliceerd op  vrijdag 10 februari 2023 om 0 uur

Na het positief advies van het college van burgemeester en schepenen gaf de deputatie van de provincie Antwerpen finaal groen licht voor de heraanleg van de Zilvermeerlaan ter hoogte van de dagrecreatie van het Zilvermeer. Nu de vergunning is toegekend, komt het dossier in de realisatiefase. De startdatum van de werken is momenteel nog niet gekend.

De plannen voor het creëren van een veilige inkom voor de daginkom van het Zilvermeer werden midden oktober 2022 publiek voorgesteld. De plannen omvatten een volledige heraanleg van de Zilvermeerlaan over een afstand van ongeveer 120 meter. Hierdoor ontstaat een groot verkeersplateau met een brede oversteek voor voetgangers en fietsers, bushaltes met verhoogde perrons én een Hoppinpunt. De asverschuivingen verlagen de snelheid van het doorgaand verkeer. Het project moet de toegang van het Zilvermeer verkeersveiliger en herkenbaarder te maken. 

Geen bezwaarschriften

Het openbaar onderzoek naar dit dossier liep van 27 oktober tot 25 november 2022. Er kwamen geen bezwaarschriften binnen. Na analyse van het dossier door onze verschillende diensten, volgde een gunstig advies voor het college van burgemeester en schepenen, wat officieel werd bevestigd. Uiteindelijke besliste de deputatie van de provincie Antwerpen om de vergunning toe te kennen.

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten