Hoe zie jij een groen hart voor MooiMol? Reageer online voor 17 december

Gepubliceerd op  woensdag 24 november 2021 om 0 uur

Op welke manier vormen we het Santo Tomasplein, de horecazone van de Corbiestraat en het Rondplein om tot een ‘Een groen hart voor MooiMol’? Om deze vraag samen te beantwoorden, krijg je tot 17 december de kans om op ons online participatieplatform jouw mening en visie te geven. Dit kan via deze link.

Met een gefaseerde heraanleg en herinrichting van dit strategisch gelegen centrumgebied streven we naar een gezellige, belevingsvolle, aantrekkelijke en groene publieke ruimte. Zulke ingrijpende veranderingen zijn niet eenvoudig, heel wat inwoners en specifieke doelgroepen hebben hierover een eigen mening en verschillende belangen.

Participatietraject
Tijdens een uitgebreid participatietraject willen we met alle betrokkenen stapsgewijs groeien naar een inhoudelijk sterk en gedragen ontwerp. In het voorjaar van 2021 liep al een publieke online bevraging met referentiebeelden van andere vergroeningsprojecten, verstuurden we gericht een bevraging naar belangrijke stakeholders uit de buurt (ondernemers, horeca-uitbaters, marktkramers en foorreizigers) en zaten we met verschillende doelgroepen al online rond de tafel. De input van dit voortraject heeft geleid tot drie mogelijke scenario’s.

Publieke infomarkt
Op de publieke infomarkt van dinsdagavond 23 november kon je voor het eerst kennismaken met deze drie toekomstscenario’s. Vertegenwoordigers van studiebureau SWECO stonden klaar voor extra toelichting.

Voor elk scenario geldt een andere invulling van ontharding, vergroening en mobiliteit. Op de infomarkt kreeg elke aanwezige de kans om voor elke scenario sterke en zwakke punten aan te duiden. Alle persoonlijke visies over elk scenario waren meer dan welkom.

Heel wat geïnteresseerden gingen op de uitnodiging in en lieten interessante feedback achter. Al deze input werd verzameld en staat – bij elk scenario - vermeld op het online participatieplatform. Op dit platform krijgt iedereen nog tot 17 december de kans om de feedback aan te vullen met eigen inzichten.

Wat nadien?
Na 17 december zal studiebureau SWECO het participatietraject inhoudelijk analyseren en mogelijke denkpistes uitwerken. Na kennisname hiervan geeft het college van burgemeester en schepenen aan het studiebureau de nodige richtlijnen voor de opmaak van een gedetailleerd ontwerpplan.

Dit plan zal voor de verschillende zones van het projectgebied ongetwijfeld een mix van elementen bevatten uit de verschillende scenario’s. Deze richtlijnen en conclusies zullen we begin 2022 publiek delen.

In de loop van het voorjaar verwachten we van het studiebureau een gedetailleerd ontwerp. Ook dit zullen we publiek presenteren en toelichten. Wanneer het ontwerp volledig op punt staat, kunnen we overgaan tot de gefaseerde uitvoering.

Herbekijk de presentatie

Geef je mening!

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur