Geef op 23 november jouw visie over toekomst van het Groen Hart voor Mol

Gepubliceerd op  woensdag 10 november 2021 om 0 uur

Op welke manier vormen we het Santo Tomasplein, de horecazone van de Corbiestraat en het Rondplein om tot een ‘Een groen hart voor MooiMol’? Om deze vraag samen te beantwoorden, nodigen we iedereen uit op onze publieke infomarkt op dinsdagavond 23 november. Je bent tussen 19.30 en 21.30 uur welkom in de foyer van Schouwburg Rex, Smallestraat 2. Tijdens de publieke infomarkt krijg je de kans om jouw mening en visie te geven voor de drie verschillende scenario’s die momenteel op tafel liggen.

Met een gefaseerde heraanleg en herinrichting van dit strategisch gelegen centrumgebied streven we naar een gezellige, belevingsvolle, aantrekkelijke en groene publieke ruimte. Zulke ingrijpende veranderingen zijn niet eenvoudig, heel wat inwoners en specifieke doelgroepen hebben hierover een eigen mening en verschillende belangen.

Participatietraject
Tijdens een uitgebreid participatietraject willen we met alle betrokkenen stapsgewijs groeien naar een inhoudelijk sterk en gedragen ontwerp. In het voorjaar van 2021 liep al een publieke online bevraging met referentiebeelden van andere vergroeningsprojecten, verstuurden we gericht een bevraging naar belangrijke stakeholders uit de buurt (ondernemers, horeca-uitbaters, marktkramers en foorreizigers) en zaten we met verschillende doelgroepen al online rond de tafel. De input van dit voortraject heeft geleid tot drie mogelijke toekomstscenario’s. 

Publieke infomarkt
Op de publieke infomarkt maak je kennis met deze drie toekomstscenario’s. Specialisten van studiebureau SWECO staan klaar om de verschillende scenario’s toe te lichten. Voor elk scenario geldt een andere invulling van ontharding, vergroening en mobiliteit. Meteen krijg jij de kans om voor elke scenario sterke en zwakke punten aan te duiden. Alle persoonlijke visies over elk scenario zijn meer dan welkom.

Wat nadien?
Na afloop van de fysieke infomarkt krijg je ook de kans om online kennis te maken met de scenario’s en kan je alsnog jouw mening geven www.gemeentemol.be/groenhart. Op vrijdag 17 december sluiten we deze inspraakronde af. Op basis van de conclusies geeft het college van burgemeester en schepenen aan het studiebureau de nodige richtlijnen en conclusies voor de opmaak van een gedetailleerd ontwerpplan. Deze richtlijnen en conclusies zullen we begin 2022 publiek delen. In de loop van het voorjaar verwachten we van het studiebureau een gedetailleerd ontwerp. Ook dit zullen we publiek presenteren en toelichten. Wanneer het ontwerp volledig op punt staat, kunnen we overgaan tot de gefaseerde uitvoering.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur