Help jij mee? Samen gaan we voor ‘een groen hart voor MooiMol’

Gepubliceerd op  donderdag 29 april 2021 om 0 uur

Het Santo Tomasplein, de horecazone van de Corbiestraat en het Rondplein stapsgewijs omvormen naar groenere pleinen waar het bruist van gezelligheid en het heerlijk is vertoeven. Geen eenvoudige opdracht, maar wel onze ambitie. Help jij mee? Samen met studiebureau SWECO – dat instaat voor het uitwerken van de ontwerpplannen – organiseren we de komende maanden een uitgebreid communicatie- en participatietraject. Via verschillende participatie-initiatieven streven we naar een sterk ontwerp dat een groot draagvlak heeft bij de buurtbewoners, winkeliers, horecaondernemers, maar ook de marktkramers en foorreizigers. Geef je mening voor 16 juni op www.gemeentemol.be/groenhart. Samen gaan we voor ‘een groen hart voor MooiMol’. 

Meer duurzaam groen en minder grijze verharding. Meer gezelligheid en minder auto’s. Dat zijn samengevat de twee heldere beleidsambities die het gemeentebestuur heeft voor één van de meest centraal gelegen zones in het Centrum. Het hart van Mol, zeg maar. Het Santo Tomasplein, het horecagedeelte van de Corbiestraat en het Rondplein vormen een aaneenschakeling van drie pleinen in het hartje van ons Centrum. De troeven en toekomstmogelijkheden van dit centraal gelegen gebied zijn enorm.

Andere verwachtingen en belangen
Een sterk ontwerp uittekenen voor een centraal gelegen gebied met talrijke functies is geen eenvoudige opdracht. Buurtbewoners, bezoekers, winkeliers, horecaondernemers, marktkramers of foorreizigers: iedere doelgroep heeft andere verwachtingen en belangen, die niet altijd eenvoudig te verzoenen zijn. Binnen elke doelgroep heeft elk individu bovendien eigen inzichten.

Zoeken naar gemeenschappelijke belangen
Alles grondig in kaart brengen, luisteren naar elkaars inzichten en zoeken naar gemeenschappelijke belangen. Deze drie elementen vormen de rode draad doorheen het communicatie- en participatietraject dat we dit voorjaar opstarten. Dit traject loopt in verschillende fases, waarbij elke fase gepaard gaat met uitgebreide communicatie.

 • Analysefase (april – mei)
  • Het studiebureau brengt in deze fase de terreinsituatie gedetailleerd in kaart: hoe verlopen de verkeersstromen, wat met bereikbaarheid van garages, hoe worden de pleinen momenteel gebruikt, welke erfdienstbaarheden zijn aanwezig,…? Op die manier krijgt het studiebureau een volledig inzicht in zowel de mogelijkheden als de beperkingen.
  • Via persoonlijke interviews peilt het studiebureau naar de inzichten van belangrijke spelers op het terrein. Daarbij kijken we vooral naar eigenaars of gebruikers van strategisch gelegen percelen in de projectzone.
  • Specifieke stakeholders uit de buurt worden uitgenodigd om via ons online participatieplatform een enquête in te vullen. De enquête bevat specifieke vragen voor horecaondernemers en winkeliers.
  • Alle buurtbewoners – en overige geïnteresseerden uit onze gemeente – krijgen de kans om via ons online participatieplatform hun visie te geven op dit gebied. Welke verwachtingen koester jij? Wat vind jij van de voorbeeldfoto’s die het studiebureau voorstelt? Of: zoek zelf een passende foto voor jouw ideeën en post deze – met de bijhorende motivatie - op het platform. Bezoek het participatieplatform op gemeentemol.be/groenhart en deel je mening voor 16 juni!
 • Ontwerp scenario’s en concepten (juni – september)
  • Een online workshop met een selectie van buurtbewoners en overige geïnteresseerde inwoners. We presenteren de conclusies van de analysefase en zoeken naar gedeelde belangen en conclusies.
  • We brengen de belangrijkste stakeholders uit de buurt (horecaondernemers, winkeliers, marktkramers, foorreizigers,…) samen in twee online workshops. Tijdens de eerste workshop presenteren we de resultaten van de analysefase. We luisteren naar elkaars ideeën en zoeken naar gedeelde belangen en conclusies. Tijdens de tweede workshop toetsen we verschillende scenario’s en concepten af, waarbij we samen streven naar een voorkeurscenario.
 • Finaal ontwerp (oktober – december)
  Het studiebureau verwerkt in deze fase het voorkeurscenario tot een gedetailleerd voorstelontwerp. Via ons online participatieplatform presenteren we dit ontwerp, waarna iedereen de kans krijgt om te reageren op het voorstel. Op basis van de feedback gaan we over tot een finale beslissing.
 • Stapsgewijze uitvoering (2022 – 2023)
  De realisatie van het goedgekeurde voorstelontwerp verloopt in verschillende fases, verspreid over meerdere jaren. De eerste fase omvat de heraanleg van het volledige Santo Tomasplein (zone tussen de Statiestraat en de Corbiestraat). Uiteraard gaat deze heraanleg gepaard met de nodige communicatie.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur