Gemeentebestuur gaat voluit voor verkeersluw groen hart in het Centrum

Gepubliceerd op  donderdag 23 juni 2022 om 0 uur

Het gemeentebestuur gaat voluit voor een groene transformatie van de uitgangsbuurt Corbiestraat, Santo Tomàsplein en Rondplein. Dankzij het creëren van extra parkeerplaatsen op het Rondplein en een nieuwe centrumparking in de Smallestraat komen we tegemoet aan de bekommernissen van onze centrumhandelaars. Ook voor onze wekelijkse dinsdagmarkt en de jaarlijkse kermis zochten en vonden we oplossingen die combineerbaar zijn met een groene herinrichting. Dankzij de afstemming en integratie met de grotere horecaterrassen versterken we zelfs onze wekelijkse markt en de kermis.

Ontharden en vergroenen, maar ook meer sfeer en beleving. Deze duurzaamheidsdoelstellingen vormden in het najaar van 2021 het startpunt voor het herinrichtingsproject ‘Een groen hart voor MooiMol’. Dit herinrichtingsproject richt zich op het Santo Tomàsplein, de horecazone van de Corbiestraat en het Rondplein.

Participatietraject
Naast workshops met rechtstreeks economisch betrokkenen (horeca-uitbaters, centrumhandelaars, marktkramers en foorreizigers) luisterden we via een fysieke infomarkt en een online bevraging naar de mening van inwoners en alle overige geïnteresseerden. De belangrijkste conclusies en bekommernissen uit het participatietraject werden meegenomen voor de verdere ontwikkeling van ontwerpplannen.

Draagvlak en bekommernissen
Tijdens de infomarkt stelden we bij onze inwoners een groot draagvlak vast voor maximale vergroening en verkeersluwe belevenisvolle wandelzones. Onze horeca-uitbaters hopen op grotere terraszones die niet wekelijks moeten worden opgebroken voor de dinsdag- en zondagsmarkt. De handelaars uitten hun bekommernis omtrent het verdwijnen van de parkeerplaatsen binnen het projectgebied en vroegen hiervoor compenserende maatregelen. Marktkramers en foorreizigers stonden open voor verandering, maar willen absoluut in het hart van het Centrum blijven. Ze streven naar een maximale integratie en samenwerking met de horeca.

Aan de slag!
Studiebureau Sweco ging in samenwerking met een ambtelijke en bestuurlijke werkgroep aan de slag om antwoorden te formuleren op de bekommernissen, waarbij de eerste ideeën werden uitgewerkt tot conceptplannen voor het volledige projectgebied. In deze plannen kiezen we voor:

  • Een maximale vergroening en sfeervolle beleving voor het Santo Tomàsplein en de horecazone van de Corbiestraat. Deze zones worden verkeersluwe wandelzones met aantrekkelijke zit- en beleefplekjes, waarbij uiteraard alle private parkeermogelijkheden (bv. garages,…) via stapvoets verkeer bereikbaar blijven. De publieke parkeerplaatsen verdwijnen definitief in beide zones, maar worden met een surplus aan parkeerplaatsen gecompenseerd binnen de handelskern.
  • Drie zijdes van het Rondplein worden omgevormd tot verkeersvrije wandelpromenades. Ook hier komt ruimte voor maximale vergroening en grotere terrassen.

Het middengedeelte van het Rondplein behoudt een open karakter, ook om de markten, de jaarlijkse kermis en grotere evenementen op deze centrale locatie te blijven organiseren. Parkeren blijft mogelijk, met uitzondering van de marktdagen.

Dankzij een doordachte heraanleg van het Rondplein combineren we deze groene wandelpromenades zelfs met extra parkeerplaatsen op het middengedeelte. De verkeersafwikkeling naar en van het Rondplein verloopt in de toekomst volledig via de noordzijde, tussen de Corbiestraat/Lakenmakersstraat en Sint-Pieterstraat.

Om op het Rondplein extra parkeerplaatsen te creëren, de nieuwe parkeerregeling vlot te laten verlopen én het valrisico door de kasseien te verkleinen, kiest het gemeentebestuur dus ook voor een heraanleg van het middengedeelte.

  • De recent aangekochte gronden in de Smallestraat achter Schouwburg Rex worden ingericht als gloednieuwe centrumparking. Dit biedt mogelijkheden voor een grote fietsenstalling én 25 parkeerplaatsen, vlakbij de centrale winkelas.
  • De parkeerplaatsen die op het Santo Tomásplein en de horecazone van de Corbiestraat (40) verdwijnen, worden ruimschoots gecompenseerd. De helft van deze parkeerplaatsen zijn sinds de invoering van de verkeersvrije Corbiestraat al niet meer beschikbaar.

Deze plaatsen wordt dus mee gecompenseerd. Zo voorzien we ter compensatie in de handelskern in totaal een 44-tal extra parkeerplaatsen, waaronder 18 à 20 op het Rondplein en 25 in de Smallestraat.

Publiek parkeren in de smalle strook op het Santo Tomásplein, wordt onmogelijk omdat dit niet combineerbaar is met de herinrichting én dit te gevaarlijk is. Nu de bestaande parkeerstrook uitsluitend bereikbaar is via de Statiestraat en er niet langer kan uitgereden worden via de horecazone van de Corbiestraat, is deze strook te smal om het publieke parkeren vanuit de Statiestraat veilig te laten verlopen. Auto’s kunnen er elkaar onmogelijk kruisen, wat voortdurend voor conflictsituaties zorgt. Private parkeerplaatsen blijven bereikbaar.  

  • Het pleintje van de Schansstraat tussen Rondplein en Edmond van Hoofstraat krijgt dankzij de aangepaste verkeersregeling voor het Rondplein eveneens een verkeersluw en groen karakter.
  • De wandelzones in de Corbiestraat en langs het Rondplein bieden heel wat mogelijkheden om de terrassen permanent uit te breiden. De vergroening en herinrichting zijn haalbaar na een herschikking van de dinsdagmarkt, waarbij we de markt zelfs versterken. Er komt via een aangepaste marktopstelling een veel betere wisselwerking tussen de horeca en de marktkramen. Het Rondplein is en blijft dus het hart van onze wekelijkse markten en onze jaarlijkse kermis, alsook voor grotere evenementen.
  • Ook de jaarlijkse kermis blijft behouden in het hart van het Centrum. Door de herinrichtingsplannen moeten we de kermiszone uitbreiden. We behouden allereerst een sterke kermiscluster op het vernieuwde Rondplein en de Lakenmakersstraat. Vervolgens verweven we de kermis in de uitgangsbuurt met de verruimde terrassen. Voor de extra ruimte die we nodig hebben om de volledige kermis te plaatsen, kijken we naar de Boerenkrijgstraat en het Laar. Dit vormt een mooie aaneengesloten kermislus, goed bereikbaar vanaf de parkings ‘t Getouw, Sint-Pieter, De Markt, Rivierstraat en Den Uyt. Buiten de kermisuren kunnen bewoners hun private parking op het uitgebreide traject nog bereiken.

Wat nu?
De afgelopen dagen werden alle economisch betrokkenen geïnformeerd over de conceptplannen. Op basis van de gegeven opmerkingen zal het conceptplan hier en daar nog bijgestuurd worden. We stellen de plannen nu ook aan het grote publiek voor en geven iedereen de kans om te reageren. De komende maanden bespreken we de plannen verder met de verschillende betrokkenen. Zo willen we het finale markt- en kermisplan in samenwerking met de betrokken marktkramers en foorreizigers verder uitwerken. Parallel gaat SWECO aan de slag om de conceptplannen verder uit te werken tot technische detailplannen. Wanneer deze klaar zijn, presteren we deze detailplannen aan alle betrokkenen en het grote publiek. Op dat moment vindt de laatste afstemming plaats. Vervolgens starten we met de zoektocht naar een aannemer en plannen we de uitvoering.

Bekijk de presentatie hier.

Geef vragen of bedenkingen door

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten