Ontdek op 21 september de toekomst van het Groen Hart voor MooiMol

Gepubliceerd op  donderdag 8 september 2022 om 0 uur

Alle inwoners, handelaars en horecaondernemers uit de buurt én overige geïnteresseerde inwoners zijn woensdagavond 21 september van harte welkom op een infomarkt over Groen Hart voor MooiMol. Je kan tussen 19 en 21 uur vrij langskomen in de raadzaal van ’t Getouw (gelijkvloers). Op deze infomarkt maak je kennis met de conceptplannen en 3D-simulaties van het toekomstige Rondplein, de horecazone van de Corbiestraat en het Santo Tomásplein. Vertegenwoordigers van het studiebureau en het gemeentebestuur geven persoonlijk de nodige toelichting en beantwoorden al je vragen. Deze plannen gaan uit van een maximale vergroening, waarbij we alle ruimte willen geven aan fietsers en wandelaars. Ook na de herinrichting blijft deze centrumzone onze vaste stek voor de wekelijkse markten en de jaarlijkse kermis.

Net voor de zomervakantie communiceerde het gemeentebestuur het engagement om voluit te gaan voor een verkeersluw groen hart in het Centrum. Daarbij kozen we voor een groene transformatie van de uitgangsbuurt Corbiestraat, Santo Tomàsplein en Rondplein. Dankzij het creëren van extra parkeerplaatsen op het Rondplein en een nieuwe centrumparking in de Smallestraat kwamen we tegemoet aan de bekommernissen van onze centrumhandelaars. Ook voor onze wekelijkse dinsdagmarkt en de jaarlijkse kermis zochten en vonden we oplossingen die combineerbaar zijn met een groene herinrichting. Dankzij de afstemming en integratie met de grotere horecaterrassen versterken we zelfs onze wekelijkse markt en de kermis.

Participatietraject
Ontharden en vergroenen, maar ook meer sfeer en beleving. Deze duurzaamheidsdoelstellingen vormden in het najaar van 2021 het startpunt voor het herinrichtingsproject ‘Een groen hart voor MooiMol’. Dit herinrichtingsproject richt zich op het Santo Tomàsplein, de horecazone van de Corbiestraat en het Rondplein. Naast workshops met rechtstreeks economisch betrokkenen (horeca-uitbaters, centrumhandelaars, marktkramers en foorreizigers) luisterden we via een fysieke infomarkt en een online bevraging naar de mening van inwoners en alle overige geïnteresseerden. De belangrijkste conclusies en bekommernissen uit het participatietraject werden meegenomen voor de verdere ontwikkeling van conceptplannen.

Draagvlak en bekommernissen
Tijdens het traject stelden we bij onze inwoners een groot draagvlak vast voor maximale vergroening en verkeersluwe belevenisvolle wandelzones. Onze horeca-uitbaters hopen op grotere terraszones die niet wekelijks moeten worden opgebroken voor de dinsdag- en zondagsmarkt. De handelaars uitten hun bekommernis omtrent het verdwijnen van de parkeerplaatsen binnen het projectgebied en vroegen hiervoor compenserende maatregelen. Marktkramers en foorreizigers stonden open voor verandering, maar willen absoluut in het hart van het Centrum blijven. Ze streven naar een maximale integratie en samenwerking met de horeca.

Aan de slag!
Studiebureau Sweco ging in samenwerking met een ambtelijke en bestuurlijke werkgroep aan de slag om antwoorden te formuleren op de bekommernissen, waarbij de eerste ideeën werden uitgewerkt tot conceptplannen voor het volledige projectgebied. In deze plannen kiezen we voor:

Maximale vergroening en beleving
Een maximale vergroening en sfeervolle beleving voor het Santo Tomàsplein en de horecazone van de Corbiestraat. Deze zones worden verkeersluwe wandelzones met aantrekkelijke zit- en beleefplekjes, waarbij uiteraard alle private parkeermogelijkheden (bv. garages,…) via stapvoets verkeer bereikbaar blijven. De publieke parkeerplaatsen verdwijnen definitief in beide zones, maar worden gecompenseerd binnen de handelskern.

Drie zijdes van het Rondplein worden omgevormd tot brede verkeersvrije wandelpromenades. Ook hier komt ruimte voor maximale vergroening en grotere terrassen.Het middengedeelte van het Rondplein behoudt een open karakter, ook om de markten, de jaarlijkse kermis en grotere evenementen op deze centrale locatie te blijven organiseren. Parkeren blijft mogelijk, met uitzondering van de marktdagen.

Dankzij een doordachte heraanleg van het Rondplein combineren we deze groene wandelpromenades zelfs met extra parkeerplaatsen op het middengedeelte. De verkeersafwikkeling naar en van het Rondplein verloopt in de toekomst volledig via de noordzijde, tussen de Corbiestraat/Lakenmakersstraat en Sint-Pieterstraat.

Om op het Rondplein extra parkeerplaatsen te creëren, de nieuwe parkeerregeling vlot te laten verlopen én het valrisico door de kasseien te verkleinen, kiest het gemeentebestuur dus ook voor een heraanleg van het middengedeelte.

De recent aangekochte gronden in de Smallestraat achter Schouwburg Rex worden ingericht als gloednieuwe centrumparking. Dit biedt mogelijkheden voor een grote fietsenstalling én parkeerplaatsen, vlakbij de centrale winkelas.

Het pleintje van de Schansstraat tussen Rondplein en Edmond van Hoofstraat krijgt dankzij de aangepaste verkeersregeling voor het Rondplein eveneens een verkeersluw en groen karakter.

Dinsdagmarkt
De wandelzones in de Corbiestraat en langs het Rondplein bieden heel wat mogelijkheden om de terrassen permanent uit te breiden. De vergroening en herinrichting zijn haalbaar na een herschikking van de dinsdagmarkt, waarbij we de markt zelfs versterken. Er komt via een aangepaste marktopstelling een veel betere wisselwerking tussen de horeca en de marktkramen. Het Rondplein is en blijft dus het hart van onze wekelijkse markten en onze jaarlijkse kermis, alsook voor grotere evenementen.

Jaarlijkse kermis
Ook de jaarlijkse kermis blijft behouden in het hart van het Centrum. Door de herinrichtingsplannen moeten we de kermiszone uitbreiden. We behouden allereerst een sterke kermiscluster op het vernieuwde Rondplein en de Lakenmakersstraat. Vervolgens verweven we de kermis in de uitgangsbuurt met de verruimde terrassen. Voor de extra ruimte die we nodig hebben om de volledige kermis te plaatsen, kijken we naar de het Laar en de Statiestraat (tot aan kruispunt Lakenmakersstraat). Op het Laar en in de Statiestraat komt de kermis aan één zijde van de straat. Samen vormt dit een mooie aaneengesloten kermislus, goed bereikbaar vanaf de parkings ‘t Getouw, Sint-Pieter, De Markt, Rivierstraat en Den Uyt. Buiten de kermisuren kunnen bewoners hun private parking op het uitgebreide traject nog bereiken.

Wat nu?
Na een bespreking van de conceptplannen eind juni met de betrokken stakeholders stuurden we hier en daar nog bij. Tijdens de infomarkt presenteren we de finale conceptplannen met bijhorende 3D-simulaties. Deze infomarkt biedt alle partijen een laatste mogelijkheid tot afstemming. De komende weken en maanden worden de conceptplannen door het studiebureau uitgewerkt tot gedetailleerde technische plannen en een bijhorend dossier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Parallel werken we in samenwerking met de betrokken marktkramers en foorreizigers het finale markt- en kermisplan verder uit.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur