Plannen ‘Groen Hart voor MooiMol’ op punt en klaar voor vergunningsaanvraag

Gepubliceerd op  woensdag 1 februari 2023 om 0 uur

De ontwerpplannen voor het project ‘Groen Hart voor MooiMol’ staan op punt en zijn stilaan klaar voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Dit project transformeert het Santo Tomasplein, de horecabuurt van de Corbiestraat én zones langs het Rondplein tot een groene en autoluwe centrumzone waar het heerlijk is om te vertoeven. Tal van ontmoetingsplekjes, wandelboulevards langs het Rondplein, extra bomen en weelderig prairiegroen maken de buurt aantrekkelijk voor voor jong en oud. Vlakbij de terrassen in de Corbiestraat garanderen speelfonteinen op warme zomerdagen heel wat vertier. 

Sinds midden 2021 werken we aan de ontwerpplannen voor een Groen Hart in MooiMol. Naast een enquête in de buurt en talrijke vergaderingen met horecaondernemers, winkeliers, marktkramers en foorreizigers vonden er in december 2021 en september 2022 publieke infomarkten plaats. Ook online boden we in elke fase inspraakmogelijkheden aan. Telkens was er ruimte voor inspraak en kregen de plannen verder vorm. Ook de finale plannen kan je met bijhorende toelichting ontdekken op ons online participatieplatform via www.gemeentemol.be/groenhart.

Méér én gevarieerd groen
Het uitgangspunt voor dit project klonk bij aanvang uiterst ambitieus: ‘streven naar een gedragen en ambitieus ontwerp met focus op vergroening en ontharding in functie van kwaliteit en beleving’. De uiteindelijke plannen vullen deze doelstelling vast en zeker in. Zo verschijnen er in het projectgebied in totaal bijna maar liefst 30 nieuwe plantvakken waar ‘prairiebeplanting’ ieder seizoen voor kleur en een gevarieerde groenstructuur zorgt. De plantvakken variëren in omvang, van vrij klein tot zeer omvangrijk. De beplanting bestaat in de hele projectzone uit een weelderige variëteit van vaste planten en siergrassen, aangeplant in lavasubstraat.

Extra bomen
Het bomenbestand wordt binnen de projectzone uitgebreid met ongeveer een dertigtal bomen, aangevuld met inheemse boomstruiken. De bestaande bomen worden behouden, met uitzondering van één boom in de Corbiestraat die werd scheef gereden en daardoor groeiproblemen kent.

Een variëteit in boomsoorten verhoogt de biodiversiteit en maakt het bomenbestand beter beschermd tegen ziektes. Daarnaast plaatsen we ondergronds extra voorzieningen om ook de bestaande bomen beter en sneller te laten groeien. Zo recupereren we maximaal het regenwater en leiden we de neerslag rechtstreeks naar de wortels.  

Ruimte voor ontmoeting
Het ontwerp voorziet bovendien talrijke plekjes voor jong en oud om elkaar te ontmoeten. In totaal telt het ontwerp een zestiental ontmoetingsplekjes, telkens voorzien van passend zitmeubilair.

Het talrijke zitmeubilair varieert van banken in de verkeersvrije zone van de Corbiestraat, Het Santo Tomasplein en de wandelboulevards langs het Rondplein tot en met een zitpodium nabij de speelfonteinen en een heuse zittribune onder de grote luifel. Deze beeldbepalende luifel vormt dé blikvanger en werkt als scharnierpunt tussen de horecazone van de Corbiestraat en het gedeelte van het Santo Tomasplein richting Statiestraat. De luifel biedt een grote beschutte ontmoetingsplek en kan multifunctioneel ingezet worden voor kleinere activiteiten en gezellige evenementen.

Gezellige terrasjes mét speelvertier
Het ontwerp biedt de horecazaken in de Corbiestraat de mogelijkheid om hun terrassen fors uit te breiden. Het straatgevoel verdwijnt volledig, waardoor we een gezellig horecaplein realiseren. De uitgebreide terraszone wordt telkens omringd met bijkomende groenvoorzieningen. Centraal in de horecazone van de Corbiestraat komt een groot zitpodium en speelfonteinen. Terwijl ouders tijdens warme zomerdagen verpozen op een terrasje, leven de kinderen zich naar hartenlust uit op de speelfonteinen. De volledige horecazone van de Corbiestraat blijft verkeersvrij.

Behoud én uitbreiding parkeermogelijkheden
Het behoud van voldoende parkeermogelijkheden in het centraal centrumgebied was een belangrijk aandachtspunt doorheen het overlegtraject. Op het Rondplein stijgt het aantal parkeerplaatsen van 130 naar 143, waarvan 9 parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Ter compensatie van de parkeerplaatsen die noodgedwongen verdwijnen op de tussenstrook tussen de Wereldwinkel en de Statiestraat, leggen we in de Smallestraat een nieuwe centrumparking aan met 24 parkeerplaatsen.

Markten en kermissen
Dankzij de constructieve samenwerking met markkramers en foorreizigers kwamen we tot een oplossing waarbij we de wekelijkse dinsdag- en zondagsmarkt – mits wat verschuivingen – in deze buurt kunnen behouden. Beter zelfs, we versterken de relatie tussen de markten en de aanpalende terrassen. Ook met de jaarlijkse kermis bereikten we een oplossing, waarbij we een uitgebreid, gesloten kermiscircuit realiseren via één zijde van het Laar en de Statiestraat.

Timing & fasering
Als de verdere dossieruitwerking verloopt zoals gepland, dienen we eind februari de aanvraag voor een omgevingsvergunning in. Normaal gezien start dan in maart het openbaar onderzoek. In deze periode werkt het studiebureau het aanbestedingsdossier uit voor het aanstellen van een aannemer. Als dit aanbestedingsdossier klaar is, wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

De uiteindelijke werken verlopen in twee grote fasen. We hopen dit najaar te starten met de heraanleg van de horecazone van de Corbiestraat en het Santo Tomasplein. Deze werken moeten zeker klaar zijn voor de kermis van 2024. Na afloop van de kermis kan het Rondplein de beoogde transformatie ondergaan. Bovenstaande timing geldt onder absoluut voorbehoud.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur