AGC en Luminus informeren over windturbine ‘De Glasmolen’

Gepubliceerd op  maandag 30 januari 2023 om 0 uur

Eind september 2021 zette de Vlaamse regering een streep door de windturbine die begin 2021 door Luminus was aangevraagd. Luminus blijft overtuigd van de locatie en diende recent een nieuw aanvraagdossier in met een bijkomende motivering en extra studies.

Waarom?

De nieuwe aanvraag past volgens Luminus en AGC Glass Europe binnen de maatschappelijke uitdaging om onze afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen te verminderen. Daarnaast draagt de windturbine volgens Luminus en AGC bij tot het streven naar een klimaat-neutrale samenleving in 2050. Zij beoordelen de bedrijfssite van AGC Glass Europa als een geschikte locatie voor een windturbine, dat de vierde zou zijn op het industrieterrein Berkebossen.

Infosessie 13 februari

Op maandagavond organiseren AGC Glass Europe en Luminus een informatiesessie op de bedrijfsterreinen van AGC. Alle buurtbewoners in een straal van 800 meter rond de fabrieksvestiging ontvangen hiervoor een uitnodiging in de brievenbus. Ook overige geïnteresseerden zijn welkom.

Wie wil komen, schrijft voor dinsdag 7 februari in via www.deglasmolen.be. Je selecteert een nog beschikbaar tijdsslot. Elke sessie duurt een half uur, gevolgd door een kwartier voor het stellen van vragen. Specifieke of heel uitgebreide vragen worden nadien via mail beantwoord. Ook via de website kunnen steeds vragen worden gesteld. Telefonisch inschrijven kan tijdens de weekdagen van 9 tot 17 uur via 02 289 95 66

Wie ingeschreven is, meldt zich een tiental minuten voor het aanvangsuur van de sessie aan bij de portier van AGC, ingang Voortstraat.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek vormt een eerste belangrijke stap binnen de aanvraagprocedure voor het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning. Tijdens deze periode krijgt iedereen de kans om het dossier in te kijken. Dit kan online via www.omgevingsloket.be of persoonlijk – na afspraak – op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in ’t Getouw (Molenhoekstraat 2). Wie wenst kan tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Wanneer de data voor het openbaar onderzoek gekend zijn, zullen deze - samen met de belangrijkste inhoudelijke elementen van het ingediende dossier – worden bekend gemaakt via de gemeentelijke communicatiekanalen. Tot dan kunnen onze gemeentediensten geen verdere inhoudelijke toelichting geven over het dossier.  

Meer info: Luminus &  AGC Glass Europe, 02 289 95 66, www.deglasmolen.be

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur