Vergunning voor aangepast woonproject ‘Melkerij’ in dorpskern van Achterbos

Gepubliceerd op  donderdag 5 januari 2023 om 0 uur

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor het aangepaste project ‘Melkerij’ in de dorpskern van Achterbos. Nadat het eerste project geweigerd werd, diende de projectontwikkelaar in het voorjaar van 2022 een aangepast plan in. Deze aanvraag bevatte minder appartementen. De appartementsgebouwen tellen nu bovendien maximum drie bouwlagen, terwijl in het vorige plan voor het middelste gebouw nog een extra bouwlaag voorzien was. Na een uitgebreide analyse van het dossier oordeelt het college van burgemeester en schepenen dat het project voldoet aan alle voorwaarden voor kwaliteitsvolle woonverdichting in de dorpskern van Achterbos. Het openbaar onderzoek leidde tot 26 bezwaarschriften, een derde minder dan tijdens het eerste openbaar onderzoek.

De totale oppervlakte van het projectgebied in de dorpskern van Achterbos bedraagt 0,74 hectare ten opzichte van 0,65 hectare bij de eerste aanvraag. In de nieuwe aanvraag is ook de afbraak van de loods in de Melkerijstraat inbegrepen. Op deze grotere oppervlakte wil de projectontwikkelaar in totaal 37 appartementen creëren (in plaats van 39 appartementen) en 9 woningen. In totaal gaat het dus om 46 woongelegenheden.

Minder appartementen en minder bouwlagen
De 3 appartementsgebouwen langs Achterbos tellen elk 3 bouwlagen. Dat is voor het middelste gebouw één bouwlaag minder in vergelijking met het vorige dossier. Het vierde appartement wordt gebouwd in het binnengebied en telt 2 bouwlagen voor 8 woongelegenheden.

De appartementen langs Achterbos werden meer naar achter geplaatst om een groene voortuinstrook te creëren en het straatbeeld groener en levendiger te maken.

De projectontwikkelaar voorziet een betere architecturale aansluiting met de woning op de hoek van de Akkerstraat.

Meer woningen
Daarnaast voorziet het project in het binnengebied in totaal 9 woningen. Op de projectgrond die vrijkomt door de afbraak van de loods voorziet de projectontwikkelaar 3 nieuwe woningen met privétuin. Deze tuinen grenzen aan de achterkant van percelen uit de Melkerijstraat.

De 6 eerder voorziene woningen waarvan de tuinen grenzen aan de achtertuinen van woningen uit de Akkerstraat blijven behouden.

Parkeren ondergronds, publiek groen bovengronds
Net zoals bij het eerder ingediende dossier wordt het binnengebied bovengronds volledig autovrij, waardoor er ruimte ontstaat voor een centraal publiek plein met groen en looppaden. De publieke zone wordt ingericht als speelzone met robuuste materialen.

De ondergrondse parkeergarage verbindt de appartementen en loopt door tot onder de woningen. Er is plaats voor 67 wagens ten opzichte van 61 in de eerdere aanvraag. Daarnaast voorziet de projectontwikkelaar in deze garage mogelijkheden voor bezoekersparkeren via de parlofoon/QR-codes, een fietsberging én komen er drie deelauto’s. De in- en uitrit van de garage ligt aan Achterbos, zo ver mogelijk van de verkeersremmer. Bovengronds komen 2 parkeerplaatsen voor kort zorgparkeren en 24 fietsenstallingen.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur