Openbaar onderzoek naar aangepast woonproject ‘Melkerij’ in dorpskern Achterbos

Gepubliceerd op  donderdag 11 augustus 2022 om 0 uur

Van 12 augustus tot en met 10 september loopt er een nieuw openbaar onderzoek naar het project ‘Melkerij’ in de dorpskern van Achterbos. De projectontwikkelaar Durban Ground-up diende een nieuwe, aangepaste aanvraag in nadat het eerste project werd geweigerd. Het nieuwe project omvat naast de afbraak van de voormalige melkerij, de aanpalende woning en het vroegere café Peir Oan ook de afbraak van de loods in de Melkerijstraat. De huidige aanvraag bevat minder appartementen met maximum 3 bouwlagen . Daarnaast zijn er 3 extra woningen ten opzichte van de vorige aanvraag. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier online raadplegen via www.omgevingsloket.be of na afspraak op de dienst ruimtelijke ordening.

De totale oppervlakte van het projectgebied in de dorpskern van Achterbos bedraagt 0,74 hectare ten opzichte van 0,65 hectare bij de eerste aanvraag. In de nieuwe aanvraag is ook de afbraak van de loods in de Melkerijstraat inbegrepen. Op deze grotere oppervlakte wil de projectontwikkelaar 37 appartementen creëren en 9 woningen. In totaal gaat het dus om 46 woongelegenheden.

Minder appartementen en minder bouwlagen

Het nieuw ingediende woonproject omvat 4 appartementsgebouwen met in totaal 37 appartementen. De 3 appartementsgebouwen langs Achterbos tellen elk 3 bouwlagen. Dat is voor het middelste gebouw één bouwlaag minder in vergelijking met het vorige dossier. Het vierde appartement wordt gebouwd in het binnengebied en telt2 bouwlagen voor 8 woongelegenheden.

De appartementen langs Achterbos werden meer naar achter geplaatst om een groene voortuinstrook te creëren en het straatbeeld groener en levendiger te maken.

De projectontwikkelaar voorziet een betere architecturale aansluiting met de woning op de hoek van de Akkerstraat.

Meer woningen

Daarnaast voorziet het project in het binnengebied in totaal 9 woningen. Op de projectgrond die vrijkomt door de afbraak van de loods voorziet de projectontwikkelaar 3 nieuwe woningen met privétuin. Deze tuinen grenzen aan de achterkant van percelen uit de Melkerijkstraat.

De 6 eerder voorziene woningen waarvan de tuinen grenzen aan de achtertuinen van woningen uit de Akkerstraat blijven behouden.

Parkeren ondergronds, publiek groen bovengronds

Net zoals bij het eerder ingediende dossier wordt het project bovengronds volledig autovrij, waardoor er ruimte ontstaat voor een centraal publiek plein met groen en looppaden. De publieke zone wordt ingericht als speelzone met robuuste materialen.

De ondergrondse parkeergarage verbindt de appartementen en loopt door tot onder de woningen. Er is plaats voor 67 wagens ten opzichte van 61 in de eerdere aanvraag. Daarnaast voorziet de projectontwikkelaar in deze garage een gemeenschappelijke fietsberging voor 156 fietsen. De in- en uitrit van de garage ligt aan Achterbos, zo ver mogelijk van de verkeersremmer.

Bovengronds komen 2 parkeerplaatsen voor kort parkeren en 24 fietsenstallingen.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van 12 augustus tot 10 september. In deze periode kan je het volledige dossier online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2022091644). Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in ’t Getouw (Molenhoekstraat 2). Je maakt een afspraak. 

Wie wil, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

  • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2
  • Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer OMV_2022091644 of referentie gemeente 2022/306.
  • Per mail - met geactiveerde ontvangstbevestiging - naar ro@gemeentemol.be.

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten