Weigering voor woonproject ‘Melkerij’ in dorpskern van Achterbos

Gepubliceerd op  woensdag 15 juni 2022 om 0 uur

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen omgevingsvergunning aan het project Melkerij in de dorpskern van Achterbos. De weigering is gebaseerd op een beoordeling van de bezwaarschriften en een grondige eigen analyse van het dossier. De drie bouwblokken langs Achterbos - met zelfs vier bouwlagen voor één woonblok - zijn te grootschalig en passen niet in het dorpse karakter van Achterbos. Daarnaast zal het project door gebrek aan bovengrondse bezoekersparkeerplaatsen de parkeerdruk in de dorpskern verhogen. Tijdens het openbaar onderzoek liepen in totaal 36 bezwaarschriften tegen het project binnen.

Van 22 december 2021 tot 20 januari 2022 liep een openbaar onderzoek naar het project Melkerij in de dorpskern van Achterbos. Dit ingediende woonproject omvatte de afbraak van de voormalige melkerij, de aanpalende woning en het vroegere café Peir Oan. Op de vrijgekomen ruimte wenste projectontwikkelaar Durban Ground-up een project te realiseren met in totaal 45 woongelegenheden. 

Inhoud project

De totale oppervlakte van het terrein in de dorpskern van Achterbos bedraagt 0,65 hectare. Het ingediende project omvat 4 appartementsgebouwen met in totaal 39 appartementen. Drie appartementsgebouwen worden voorzien langs Achterbos. Eén appartementsgebouw wordt ingeplant in het binnengebied. Twee gebouwen tellen twee bouwlagen en een ‘kleinere’ extra derde verdieping (‘setback’). Eén appartementsgebouw heeft drie bouwlagen, met een vierde extra verdieping als ‘setback’. Het appartementsgebouw in het binnengebied telt twee bouwlagen.

Naast de vier appartementsgebouwen voorziet het project in het binnengebied nog zes halfopen woningen. Elke woning heeft een privétuin, grenzend aan de achtertuinen van woningen uit de Akkerstraat.

Parkeren ondergronds, publiek groen bovengronds

Bovengronds wordt het project autovrij, waardoor er ruimte ontstaat voor een centraal plein met groen en looppaden. Deze publiek toegankelijke paden worden gerealiseerd met grasdallen en waterdoorlatende klinkers. Het volledige parkeergebeuren vindt ondergronds plaats. Het project omvat een parkeerkelder voor in totaal 61 auto’s. De in- en uitrit ligt aan Achterbos. Ondergronds is er ook ruimte voor 117 fietsen, aangevuld met 24 fietsstalplaatsen bovengronds.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek liepen in totaal 36 bezwaarschriften binnen. Daarnaast verrichte het gemeentebestuur een eigen analyse van het project. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een negatief eindoordeel.

Het huidige ontwerp voldoet niet aan de voorwaarden van doordachte verdichting in onze gehuchtskernen. De schaalgrootte – zeker de vier bouwlagen van één bouwblok – is te omvangrijk en past onvoldoende bij het dorpse karakter van dit gehucht. De beperkte grootte van het publiek toegankelijke binnenplein staat onvoldoende in verhouding tot de omvang van het bouwproject. Daarnaast sluit het project architecturaal onvoldoende aan op de hoekwoning van Achterbos met de Akkerstraat.  

Ook op vlak van mobiliteit zijn er meerdere problemen. Zo voldoet de indeling van de parkeergarage niet en worden er bovengronds geen parkeerplaatsen voor bezoekers voorzien. Dit leidt bijgevolg tot extra ongewenste parkeerdruk op het publieke domein in de gehuchtskern.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten