Broed jouw school op een project rond gelijke onderwijskansen? Vraag subsidie aan!

Gepubliceerd op  donderdag 4 juli 2024 om 7.46 uur

Het gemeentebestuur wil scholen financieel ondersteunen die aan de slag gaan rond gelijke onderwijskansen, thema ‘huiswerkbeleid’. Broed jouw school op zo’n project? Dien dan een projectvoorstel in voor 31 oktober 2024 via onderwijsregie@gemeentemol.be. Kijk op www.gemeentemol.be/subsidies-gelijke-onderwijskansen voor meer info. Met deze projectoproep kunnen scholen eenmalig een bedrag van 5.000 euro ontvangen. In totaal voorziet het gemeentebestuur 25.000 euro.

We kozen in ons meerjarenplan 2020-2025 om scholen financieel te ondersteunen in hun maatschappelijke taak om effectief aan elke leerling gelijke onderwijskansen te geven.

Huiswerkbeleid

Elk schooljaar lanceren we een projectoproep voor vernieuwende schoolprojecten. Ditmaal rond het thema ‘huiswerkbeleid’. Het project zet in op het verbeteren van huiswerkpraktijken zodat de voordelen van huiswerk uitvergroot worden en de nadelen ervan verminderen. Het project start in het schooljaar 2024-2025 of in de eerste helft van schooljaar 2025-2026.

Wat moet je doen?

  1. Dien een project in voor 31 oktober 2024 via onderwijsregie@gemeentemol.be.
  2. In de loop van november 2024 ontvang je bericht of je aanvraag werd goedgekeurd.
  3. Het bedrag wordt gestort op de schoolrekening. Indien projecten van meerdere scholen worden goedgekeurd, worden de middelen verdeeld afhankelijk van het aantal leerlingen, GOK-indicatoren (laag opleidingsniveau moeder en schooltoelage) en projectdoelstellingen.
  4. Na afloop van het project wordt gevraagd om verslag uit te brengen en ervaringen uit te wisselen met andere scholen: op het Mols Onderwijs Platform of via de nieuwsbrief voor leerkrachten.

Scholen kunnen voor de uitwerking en realisatie van de projecten rekenen op de ondersteuning van de taalcoach en opbouwwerkers.

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Website