Aanmeldingsperiode secundaire scholen start op maandag 25 maart

Gepubliceerd op  maandag 12 februari 2024 om 8.30 uur

Alle leerlingen die volgend schooljaar de overstap maken naar het eerste middelbaar, moeten zich eerst online aanmelden vóór ze zich kunnen inschrijven op een secundaire school. Alle secundaire scholen in onze gemeente werken op deze manier. Met het online aanmelden willen de scholen het inschrijven vlot laten verlopen en krijgen alle leerlingen gelijke kansen op hun voorkeurschool. Aanmelden kan van maandag 25 maart vanaf 9 uur tot en met vrijdag 19 april via www.gemeentemol.be/aanmelden-secundair. Het specifieke moment van aanmelden is niet belangrijk. Wanneer de capaciteit van een school overschreden wordt, bepaalt het toeval wie zich mag inschrijven.

De secundaire scholen in onze regio (Geel, Westerlo, Kasterlee, Vorselaar, Herentals, Mol) werken samen met één centraal aanmeldingssysteem. Het aanmelden geldt niet voor Gibbo Galbergen en de Europese school. Het gemeentebestuur zorgt in samenwerking met de scholen voor een duidelijke communicatie naar de betrokken ouders. Met het nieuwe aanmeldingssysteem geven we alle kinderen gelijke kansen in het maken van een schoolkeuze.

De verschillende stappen
Alle kinderen die in schooljaar 2024-2025 starten in een middelbare school in 1A of 1B, melden zich aan. De aanmeldingsprocedure verloopt in verschillende stappen:

1.    Op dit moment
Je informeert samen met je kind naar de verschillende scholen en bepaalt voor welke scholen je jouw kind wil inschrijven. Je maakt best een rangschikking met je voorkeur bovenaan. Je gaat na of je kind voorrang heeft.

2.    Digitaal aanmelden tussen maandag 25 maart en vrijdag 19 april
Tussen maandag 25 maart vanaf 9 uur en vrijdag 19 april meld je jouw kind aan via www.gemeentemol.be/aanmelden-secundair. Selecteer minstens 3 scholen en bepaal de volgorde. Enkel als je nog niet zeker weet of je kind het getuigschrift van de lagere school behaalt (A-stroom), meld je aan voor de A- én de B-stroom. Je kiest pas een specifieke richting bij de effectieve inschrijving.

3.    Toewijzing school uiterlijk op maandag 13 mei
Als er voldoende plaatsen beschikbaar zijn, krijg je automatisch de school van je eerste voorkeur toegewezen. Enkel als er te weinig plaatsen in je voorkeurschool zijn, bepaalt het systeem welke leerlingen de beschikbare plaatsen krijgen. Uiterlijk maandag 13 mei ontvang je een mail met een inschrijvingsticket voor de toegewezen school. Als je op tijd inschrijft, is je kind zeker van een plaatsje voor het volgende schooljaar!

4.    Inschrijving met ticket tussen dinsdag 14 mei en maandag 10 juni
Verzilver je inschrijvingsticket en schrijf je kind tussen dinsdag 14 mei en maandag 10 juni in bij de toegewezen school. Maak hiervoor een afspraak met de school. Bij inschrijving kies je ook welke richting je kind wil volgen.

Vanaf 11 juni verlies je deze plaats en gaat de voorbehouden plaats naar een ander kind.

5.    Vanaf dinsdag 14 mei: vrije inschrijving voor de vrije plaatsen
Meldde je je kind niet aan? Dan kan je vanaf dinsdag 14 mei rechtstreeks inschrijven voor de nog vrije plaatsen op de school van jouw keuze. Of er nog vrije plaatsen zijn en hoeveel, maken de scholen via hun website bekend.

Toewijzing plaatsen
Het aanmeldingssysteem verdeelt de plaatsen op basis van ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’ en probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een selectie van alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. Het systeem rangschikt daarna de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Pas als er te weinig plaatsen zijn in een school, is de volgorde van belang. De leerlingen met een hoger cijfer dan de voorziene capaciteit, kunnen dan niet inschrijven op hun eerste voorkeurschool.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen toe op basis van toeval.

Voorrangsgroepen
Bij aanmelding zijn er voorrangsgroepen waarvan de kinderen als eerste gerangschikt worden. Tot deze voorrangsgroepen behoren:

 • de kinderen van het schoolpersoneel,
 • de broers en zussen van leerlingen die al les volgen in het secundair onderwijs op de campus van aanmelding.

Deze leerlingen zijn zeker van hun plaats. Als jouw kind tot een voorrangsgroep behoort, moet je dit bij de aanmelding aangeven. De school waarvoor je deze voorrang aanvraagt, gaat na of jouw kind voldoet aan de voorwaarden. Als dit niet zo is, brengen ze je hiervan op de hoogte. Er is geen aparte aanmeldingsperiode voor voorrangsgroepen.

Doordachte schoolkeuze
Bij de aanmelding van je kind maak je dus meteen ook een effectieve schoolkeuze. Doe dit doordacht. Maak kennis met onze middelbare scholen tijdens de infoavonden en ontdekdagen.

Controleer op voorhand of je voor de infoavonden moet inschrijven.

Campus Het Spoor
Begonialaan 34, 014 31 27 48, www.campushetspoor.be

 • dinsdag 5 maart om 19 uur: infoavond
 • donderdag 7 maart om 19 uur: infoavond en doe-beurs
 • ook welkom na afspraak

KSOM campus Rozenberg
Rozenberg 2, 014 31 33 43, www.rozenbergmol.be

 • zaterdag 9 maart
 • zondag 10 maart

KSOM campus Sint-Jan Berchmans
Jakob Smitslaan 36, 014 31 18 41, www.sjbmol.be

 • woensdagavond 28 februari
 • donderdagavond 29 februari
 • zaterdagvoormiddag 2 maart
 • zondagvoormiddag 3 maart
 • maandagavond 4 maart
 • dinsdagavond 5 maart

KSOM campus Sint-Paulus
Kruisven 25, 014 20 20 07, www.sintpaulusmol.be

 • donderdagavond 29 februari
 • zaterdagvoormiddag 2 maart
 • zondagvoormiddag 3 maart
 • dinsdagavond 5 maart

Bewustmaken en aanzetten tot actie
Het aanmelden en inschrijven verloopt stap voor stap. Om ouders te informeren over het aanmeldingssysteem én hen op het juiste moment aan te zetten tot actie, start het gemeentebestuur een communicatiecampagne.

 • Daarnaast zet het gemeentebestuur in nauwe samenwerking met de scholen alle gemeentelijke informatiekanalen in om de zichtbaarheid van de campagne zo groot mogelijk te maken. Via www.gemeentemol.be/aanmelden-secundair vind je alle informatie online.
 • Alle ouders met een kind in het zesde leerjaar ontvangen via hun lagere school een informatiefolder. De folder legt uit hoe het aanmeldingssysteem werkt. Bijkomend vinden ze op www.gemeentemol.be/aanmelden-secundair een antwoord op de meest gestelde vragen.

Waarom dit aanmeldingssysteem?
Het zorgt ervoor dat

 • het inschrijven op onze scholen vlot en op dezelfde manier verloopt.
 • aanmelden zonder tijdsdruk gebeurt.
 • iedereen dezelfde kansen krijgt om kinderen in de school van eerste keuze in te schrijven.
 • ouders hun kind(eren) niet in meer dan één van de deelnemende scholen inschrijft.

Wat met buitengewoon onderwijs en Europese School?
Het aanmeldingssysteem geldt niet voor het buitengewoon onderwijs (Gibbo Galbergen) en de Europese school. Dit gebeurt rechtstreeks op de betrokken school.

Vragen?
Weet je niet of je moet aanmelden voor 1A of 1B? Contacteer dan de basisschool van je kind. Ook het CLB, Centrum voor Leerlingen Begeleiding, helpt je verder. Neem contact op via:

Hulp nodig bij het online aanmelden? Neem contact op met:

 • je basisschool
 • de secundaire school van jouw keuze
 • onderwijsregie, Jakob Smitslaan 24, 014 27 24 11 (elke werkdag van 9 tot 13 uur), onderwijsregie@gemeentemol.be
Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur

Activiteiten