205 eigenaars oude huurwoning krijgen nogmaals herinnering verplicht conformiteitsattest

Gepubliceerd op  donderdag 15 februari 2024 om 8.46 uur

De komende dagen ontvangen 205 eigenaars van huurwoningen gebouwd vóór 1931 een tweede herinneringsbrief over het verplichte conformiteitsattest. Daarin informeren we deze eigenaars nogmaals over de deadline van 31 december 2025. Op dat moment moeten ze voor hun huurwoning over dit attest beschikken. Het gemeentebestuur voert deze verplichting trapsgewijs in, op basis van de ouderdom van de woning. Eigenaars van recentere woningen kunnen altijd vroeger een conformiteitsattest aanvragen. Je hoeft absoluut niet te wachten totdat de verplichting voor jou geldt.

Het conformiteitsattest bevestigt officieel dat een huurwoning voldoet aan de minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen. Een goede woningkwaliteit draagt bij tot een goede levenskwaliteit.

Hoe vraag je een conformiteitsattest aan?

Eigenaars vragen het attest aan bij onze dienst ruimtelijke ordening. Vervolgens komt een woningcontroleur van IOK ter plaatse. De controleur gaat na of de woning conform, veilig en gezond is volgens vastgelegde criteria. Je vindt deze criteria via de link www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/welke-zijn-de-woningkwaliteitsnormen. Van de woningkwaliteitscontrole wordt een verslag opgesteld.

Als de woning de minimumnormen haalt, krijgt de eigenaar een conformiteitsattest. Dit attest vermeldt ook hoeveel personen er maximaal mogen wonen.

118 aanvragen, 85 attesten afgeleverd

In oktober 2022 verstuurden we een eerste algemene oproep naar alle verhuurders in onze gemeente. Voor 118 huizen of appartementen ontvingen we ondertussen een aanvraag. In totaal zijn al 85 conformiteitsattesten afgeleverd. In 31 gevallen had dit betrekking op huizen of appartementen uit fase 1, gebouwd vóór 1931. Alle andere 54 conformiteitsattesten werden afgeleverd aan eigenaars van ‘jongere’ woningen die al meteen in orde wilden zijn met de regelgeving. Dit juichen we uiteraard toe. Er zitten nog 22 dossiers in de pijplijn, waarbij voor 5 woningen nog een eerste controle moet gebeuren. Voor 18 woningen staat een hercontrole op de planning.

Hoe lang is een conformiteitsattest geldig?

In de meeste gevallen blijft een attest tien jaar geldig. Bij gebreken verwachten we van de eigenaar een oplossing en kunnen we het attest beperken in de tijd.

Hoeveel kost een conformiteitsattest?

Een conformiteitsonderzoek en de bijhorende administratieve opvolging kost 90 euro per woonentiteit.

Voor kamerwoningen kost dit 90 euro per kamerwoning + 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro. Eigenaars vragen dit conformiteitsattest online aan, via www.gemeentemol.be/conformiteitsattest.

Waarom is een conformiteitsattest ook voor de eigenaar een pluspunt?

Met een conformiteitsattest toont de eigenaar aan mogelijke huurders dat de woning voldoet aan alle normen op vlak van sanitair, elektriciteit, stabiliteit, verluchting en verlichting. Het attest bewijst dat de woning in orde was op het moment van het onderzoek en is daardoor een belangrijk argument bij eventuele juridische procedures. De eigenaar kan op elk moment – bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe verhuring – een nieuw conformiteitsonderzoek aanvragen.

Waar let je als eigenaar best op alvorens het conformiteitsattest aan te vragen?

Alle info kan je raadplegen in de brochures ‘Leidraad voor kwaliteitsvolle woningverhuur in de gemeente Mol’. Lees zeker de technische fiches goed na. Hierin worden de kwaliteitsvereisten nauwkeurig uitgelegd. Je vindt de brochures online op www.gemeentemol.be/conformiteitsattest. Een fysiek exemplaar kan je tijdens de openingsuren ook afhalen aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur