2 Molse mondiale verenigingen ontvangen financiële steun van HidroPlus

Gepubliceerd op  vrijdag 29 maart 2024 om 10.57 uur

2 Molse mondiale verenigingen kregen op 21 maart een cheque overhandigd van HidroPlus – Pidpa. In totaal gaat het om bijna 9.000 euro die verdeeld wordt over de waterprojecten van het Kara Karacomité Mol en Damiaanactie. Met HidroPlus steunt Pidpa ontwikkelingsprojecten die zorgen voor duurzame watervoorziening en afvalwaterbehandeling voor iedereen. De HidroPlus-cheques worden door Pidpa jaarlijks uitgereikt rond Wereldwaterdag; een symbolische dag om oplossingen voor de mondiale waterproblematiek te ondersteunen.

Water wereldwijd

Verschillende Molse mondiale verenigingen zetten zich, samen met hun lokale partners, in voor water wereldwijd. Vaak gaat het om projecten rond WASH (water, sanitatie en hygiëne). Dit jaar krijgen 2 Molse verenigingen steun via HidroPlus. HidroPlus verdubbelt daarbij het bedrag dat onze gemeente aan deze 2 waterprojecten al heeft toegekend via de subsidies van de mondiale raad.

1. Kara Karacomité: Toegang tot drinkbaar water en sanitatie voor de bevolking van de gemeente Kara Kara (Niger) - 5.000 euro

Kara Kara, sinds 2007 onze zustergemeente in Niger, kampt met een groot drinkwatertekort. Het waterproject dat het Kara Karacomité wil ondersteunen, is onderdeel van het gemeentelijk drinkwater en sanitair programma. Aan dit plan werd al hard gewerkt. Tussen 2016-2018 ging het om herstellingen van bestaande drinkwatervoorzieningen in 6 dorpen. Tussen 2019-2021 ging het om de bouw van grote drinkwaterinstallaties met wasbekkens, afvoer van afvalwater en de oprichting van beheerscomités in 10 dorpen. Het nieuwe project 2022-2025 voorziet elk jaar in 1 bijkomend dorp de bouw van een drinkwatervoorziening met wasbekken en afvalwaterverwerking, en de bouw van 2 sanitaire blokken in de lagere school van het dorp met watervoorziening voor de school. Meer info: www.karamol.be

2. Damiaanactie: Voorzien van lopend water en upgrade gezondheidscentrum in Kassopo Kamsar Stad (Guinée) - 3.930 euro

Het gezondheidscentrum van Kassopo is verantwoordelijk voor een bevolking van 84.047 mensen. Het heeft een materniteit, pediatrie, algemene geneeskunde, labo en is een centrum voor diagnose en behandeling van tuberculose. Het barst uit zijn voegen: langs alle kanten zijn open wacht- en behandelingszalen aangebouwd met triplex en tweedehands golfplaten. Er is geen lopend water in het centrum. Daarom is het zeer moeilijk werken in dit gezondheidscentrum om handen te wassen, een bevalling te doen, labo analyses, wondverzorging, hechting, medicijnentoediening… overal is water en een correcte hygiënische omgeving voor nodig. Met dit project zal Damiaanactie het gezondheidscentrum voorzien van een waterpomp aansluitend op de bestaande waterput om zo stromend water te voorzien. Daarnaast zal het centrum zelf een hoogst nodige upgrade krijgen naar een betonnen open/geventileerde ruimte met een klein bureautje. Meer info: www.damiaanactie.be

Meer info: www.pidpa.be/over-pidpa/engagement/hidroplus

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur